TV4 Growth del 2 innehåller ett intressant samtal om den tid vi lever i nu och om framtiden som vi skapar tillsammans – på hållbar väg. Ur kriser föds nya möjligheter. Jag håller med om att fler ledare borde läsa poesi – och därmed aktivt söka sig utanför sina egna fält och öppna upp för mångfaldens perspektiv. Hur kan vi exempelvis bygga in poesin i föremål och få in det i människors liv? – Kjell A. Nordström 

Flexibilitet är vägledande – friheten att få välja är här för att stanna. Livskvalitet – cirkulärt – närmiljö… Nya rum för arbete, skola, hälsa växer fram, vilket öppnar upp för ett samskapande ledarskap där skapandet, tilliten och friheten är stor. Nu väcks många innovativa tankar om skolan – hur vi å ena sidan kan designa undervisning framöver som löser många av de problem som ständigt tycks upprepas i skolan och å andra sidan hur vi kan se bortom det som redan är bra och överträffa barns och ungas förväntningar med berikande upplevelser och meningsfullhet i lärandet.

Tänk att få barn och unga att längta till skolan på riktigt…Då behöver vi bli mer innovativa och bjuda in barn och unga till medskapande. Vi behöver designa undervisning som väcker nyfikenhet, är utforskande och samtidigt tillgänglig för alla – som lämnar öppenhet för det oväntade. 2023 blir ”De frivilliga innovationernas år!”