Det finns en stress, vem är det som skrivit det jag bedömer? säger Desirée Granström Lind, specialpedagog i en intervju kring hur AI påverkar skolans verksamhet. Det är förstås AI-roboten Chat-GPT som frambringar denna stress och oro bland lärare – och inte bara lärare för den delen. Hör SVT- inslaget här: Ny AI-robot skriver uppsatser av hög kvalitet – stressar lärare i Umeå: ”Vem är det som skrivit det jag bedömer?”

Denna oro är viktig att ta på allvar. Lärare, specialpedagoger m.fl. (givetvis även skolledare) behöver erbjudas kompetensutveckling som går hand i hand med den digitala utvecklingen eftersom det påverkar skolans arbete och elevernas möjligheter att lära och utvecklas optimalt. 

Det handlar inte om att ”slänga ut” tekniken, inte heller om att ”skruva lite här och där” eller ”skrapa lite på ytan” och sedan fortsätta som vanligt – utan om att istället skapa rum för innovativ didaktisk design för lärande. Det är inget ensamarbete eller ”eldsjälsarbete” utan handlar om samskapande handlingar och processer. Det handlar om att få till hållbara förändringar – förändringar i kulturen, hur vi ser på kunskap, design för och i lärande: hur vi kan tänka kring lärsekvenser och kunskapsrepresentationer och nya bedömningspraktiker, hur vi kan följa tecken på lärande över tid med eleverna som medskapare.

Dessutom handlar det om meningsfullhet. Det är väl få som ”fuskar” om det som ska läras känns meningsfullt och viktigt. Meningsfullt lärande ska inte förväxlas med att eleverna själva väljer vilket innehåll som är intressant och relevant – tvärtom så byggs det berikande och meningsfulla lärandet upp av att läraren tar med eleverna på ett spännande äventyr i mötet med det okända och oväntade – med koppling till samtidens och framtidens aktuella frågor. Skickliga lärare nyttjar olika vägar och resurser för att koppla ihop det nya och komplexa med elevernas tidigare kunskaper och livsvärldar. Det handlar om att stärka eleverna som medskapare i undervisningen, vidga perspektiven, överträffa förväntningar och leda eleverna tryggt och samtidigt utforskande in i nya frågeställningar och områden. I en sådan undervisning är de digitala resurserna, bland annat AI, en tillgång för lärande och utveckling. HUR? Det är det läraren ska besluta om genom ett innovativt designarbete för lärande. Om vi tänker dynamiskt och med nya ramar för tänkandet så öppnar skolans styrdokument upp för en stor professionell frihet… 

Det är minst sagt spännande att vara lärare idag och få arbeta samskapande med hur framtidens skola kan tänkas se ut och fungera – en skola för hållbar utveckling.