A Sustainable Tomorrow – Möjligheternas mötesplats

Vad frambringas genom en medskapande konferens där beslutsfattare och hållbarhetskunniga från näringsliv, offentlig sektor, civilsamhälle och den akademiska världen möts?

Jag har åter igen haft glädjen att vara medskapande i A Sustainable Tomorrows framtids- och hållbarhetskonferens, denna gång i Helsingborg. Med fokus på mål 17; genomförande och globalt partnerskap skapas nya idéer och samarbeten som får hållbarhet att hända. Jag uppskattar verkligen medskapande konferenser där jag som deltagare inte endast är en passiv åhörare utan en aktiv medskapare i ett kreativt och dynamiskt samspel.

Inspirerande Keynote Speakers

Dagen inleddes med följande inspirerande Keynote Speakers: Fredrik Reinfeldt, Jakob Trollbäck och Hannah Stanton. Fredrik Reinfeldt presenterade en intressant omvärldsanalys med fokus på klimatfrågan. Inledningsvis framställdes en ganska dyster bild, men som i slutet klarnade upp och ingav hopp och framtidstro. I mina tankar rörde sig vikten av att engagera barn och unga i denna komplexa framtidsfråga. Den väcker deras oro, men också deras drivkraft för att skapa förändring tillsammans med aktörer utanför skolan. Inte minst har jag uppmärksammat det när mina elever varit aktivt medskapande kring frågan i undervisningen, exempelvis då de skrev remissyttrande på kommunens klimatanpassningsplan, när de skrev debattartiklar som skickades till Dagens Nyheter och när vi läste, samtalade och bloggade om Greta Thunbergs skolstrejk för klimatet. I undervisningen har vi utforskat hur man kan gå från tanke till handling och faktiskt påverka på olika sätt. Vi har riktat blicken bort från oro och ångest till handlingskraft och framtidstro. Så klart har vi lyssnat på oron, men samtidigt fokuserat på möjligheter att göra något konkret tillsammans för att bidra till förändring.

Vidare under konferensen pratade Hannah Stanton inlevelsefullt om Agenda 2030 – möjligheternas och utmaningarnas agenda, lyfte fram unga människors drivkraft för att skapa hållbara lösningar, betonade utbildningens betydelse och slutligen vikten av tvärfunktionella samarbeten. Mål 5, jämställdhet, är en angelägen fråga för oss alla och en fråga som Stanton återkom till flera gånger under sin presentation. I mötet med mina elever som är mellan 16-20 år märker jag tydligt att frågan är väldigt angelägen. När de får välja vilket mål de vill engagera sig lite extra i, så är det ofta mål 5. Exempelvis när #mee too-rörelsen spred sig som en löpeld i sociala medier hamnade frågan högst upp på vår agenda i undervisningen, likaså när elever skrev texter om hur det är att vara ung i dag. Det var texter som skickades in till Läsrörelsens skrivtävling “Tankar om vår tid”.

När Stanton antog en mer personlig röst kring jämställdhetsfrågan, genom en självupplevd händelse, blev jag berörd och tänkte på alla de traditionella normer som vanligtvis begränsar oss. Dessa normer behöver ständigt utmanas! Jag tänkte där och då på vilket betydande uppdrag jag har som lärare; att lyfta dessa komplexa och kontroversiella frågor i undervisningen, låta alla röster höras och bygga en gemenskap som leder till en positiv kraft för en hållbar värld.

Kreativ workshop

Under förmiddagen skulle vi deltagare välja vilket huvudtema vi ville engagera oss i under eftermiddagens workshop. Även om jag brinner för klimatfrågan och hållbara städer och samhällen, vilket var två av tre huvudteman, valde jag att ansluta till samtalet om jämställdhet. Lite tråkigt var det att så få män valt att samtala och skapa nya samarbeten kring mål 5. Av alla dessa män var det endast två som anslöt sig till jämställdhetsfrågan. Med den utgångspunkten föddes en tanke om ett nytt Real Case som jag tog med mig hem till undervisningen och presenterade för mina elever. Hur får vi fler män att vilja ansluta sig till samtalet om jämställdhet? Alla röster är viktiga. Hur kan vi samarbeta för att skapa normförändringar? Hur kan skolan och näringslivet samverka för att få till hållbara förändringar?

Det är verkligen så häftigt att vara medskapande i en konferens som öppnar upp för nya spännande möten och som dessutom får en direktpåverkan i min undervisning. Redan dagen efter konferensen presenterade jag idén för mina elever som med nyfikenhet tog sig an utmaningen och blev således medskapare i ett nytt Real Case; Target 5 – våga prata ut och skapa förändring tillsammans. Läs mer om uppdraget i undervisningbloggen Kreativ design för lärande. När skolan kopplas samman med näringslivet och omvärlden i värdeskapande projekt som knyts till hållbar utveckling händer spännande saker som berikar elevernas utbildning och stärker vår gemensamma framtid.

Communication for change – Agenda 2030

Ytterligare en inspirerande Keynote Speaker under konferensen var Jakob Trollbäck. Han pratade om “communication for change”; formspråket i Agenda 2030. Om hur arbetet gått till för att göra målen tillgängliga för alla och om “Periodical Table of Change”, det vill säga ett helhetssystem där man kan se hur alla 17 mål hänger ihop. Symbolen för Agenda 2030, som är en cirkel med olika färger, lyfter fram helhetsperspektivet, nämligen att allt hänger samman. Under presentationen funderade jag mycket över tillgängligheten för att öka förståelsen för alla. Endast den som förstår kan påverka! En förenkling av det byråkratiska språket är således en tillgång.  Exempelvis i mötet med ungdomar som har ringa erfarenheter av det svenska språket eller språkliga svårigheter har det visuella språket, med symboler och förenklingar av komplicerade begrepp, varit en stor tillgång.

Berättelser som förändrar

Förutom inspirerande talare, lyssnade jag också på berikande panelsamtal som inbjöd till reflektion. Dessa berättelser, om hur världen förändras till det bättre genom mänsklig handlingkraft, är synnerligen spännande att ta del av.  Genom AST:

  • sammanförs människor som annars inte skulle mötas
  • sprids berättelser om hopp och möjligheter för en bättre värld
  • hamnar vi steget före in i en hållbar framtid; Talk, Think and Do Together!

Precis som i våras då jag var medskapande i AST i Malmö lämnade jag konferensen inspirerad, full av energi och blicken riktad mot nästa stora möjlighet. Ett varmt tack till Bo Nilsson (grundare) och Catarina Rolfsdotter-Jansson (innehållsansvarig och moderator) för en fantastisk dag; en berikande dag jag hoppas många fler väljer att uppleva framöver!