Varför gör vi på detta viset? Det är en bra fråga att ställa sig lite då och då. Inte minst i skolan eftersom mycket tyvärr genomförs på rutin utan reflektion. De berömda orden lever och frodas; ”så här har vi alltid gjort…”

I podcasten ”Livslångt” (en podd om livslångt lärande som görs av RISE – Research Institutes of Sweden) intervjuas Leif Denti, doktor i innovationspsykologi om hur man åstadkommer innovation på riktigt och vad som krävs för att bli framgångsrik. Bland annat uppmanas alla verksamheter att ”locka fram sin inre rumpnisse” och fråga sig; ”varför gör vi på detta viset?” Vi får också veta mer om hur vi kan göra upp med alla dessa hatthyllor som skapar hinder i innovationsarbetet… 

Kanske blir just du inspirerad till att stärka din innovationskraft och tillsammans med elever och kollegor utveckla undervisningen på hållbar väg? I innovationsarbetet är lärandet helt centralt – för att innovera behöver du vara beredd på att avlära och lära nytt. Lyssna på det intressanta avsnittet här: Leif Denti GU Fler behöver skruva ner hatthyllan