Att gå vilse är att lära sig att hitta…

När jag, inför 1400 medarbetare, pratade om värdeskapande lärande fick jag spontant frågan; vad är det viktigaste vi kan rusta våra elever med? Mod svarade jag.

Att rusta eleverna väl inför en oviss framtid, som kännetecknas av ständig förändring, är ingen enkel sak, men vi kan bli framgångsrika om vi möjliggör för eleverna att tro på sin egen förmåga och lämna sin egen komfortzon för att anta nya utmaningar. Ditt ledarskap är avgörande. Om du vågar lämna din komfortzon och utforska nya vägar tillsammans med eleverna, blir du en viktig förebild som de kan inspireras av och hämta kraft hos. Vi behöver, genom handling, visa tilltro till alla elevers potential och visa att det finns flera vägar mot mål. När vi vågar utforska det okända smittar det av sig…

Värdeskapande lärande med språklig mångfald i fokus utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv ger elever och lärare möjlighet att ge sig ut på osäker mark för att utforska nya vägar till lärande. Det handlar om ett elevaktivt arbetssätt som öppnar upp för delaktighet och inflytande i hela processen; planering, genomförande, lärande och utvärdering. Genom att arbeta på ett sådant sätt motverkas undervisning som endast riktar sig till majoriteten av elever. Undervisningen blir tillgänglig när alla elever blir sedda, lyssnade till och får vara med och påverka. Delaktighet bidrar till att eleverna ser helheter i lärandeprocessen och kan sätta det i ett relevant sammanhang, både i och utanför skolan. Lyhördhet öppnar upp för ett inkluderande förhållningssätt där läraren ser varje elev som unik.

Att involvera eleverna i skolans vision och öppna upp för delaktighet i någonting som är större än dem själva bidrar till motivation, engagemang och lust att lära. Arbetssättet handlar om elevinflytande ”på riktigt”. Det skapar mening och en känsla av att ha en viktig uppgift. Läraktiviteterna formas dels utifrån styrdokumenten och elevernas perspektiv (olika livsvärldar, erfarenheter, intressen och behov) och dels utifrån ett samhällsperspektiv; eleverna utbildas för att leva och verka i ett demokratiskt samhälle som ständigt förändras.

Jag inleder ytterligare ett spännande läsår med detta fantastiska arbetssätt och delar gärna med mig hur det är att leda värdeskapande lärprocesser med språket i fokus utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv. Min förhoppning är att det kan bidra till ditt professionella lärande på ett sätt som gör skillnad för eleverna.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte.