Att leda med både hjärta och hjärna

Att leda med både hjärta och hjärna sätter punkt för årets julkalender och handlar om hållbart ledarskap. En empatisk ledare “ser” medarbetarna och intresserar sig för att främja goda relationer. På så vis väcks inre motivation för att lära och utvecklas tillsammans med kollegor. Det handlar om att förstå känslor och viljan att stötta och coacha. När jag läste boken Chefen som kom ut ur sitt rum – så blir du en relationsfrämjande ledare av Nicolas Jacquemot funderade jag på hur hållbart ledarskap kan utvecklas och berika skolorganisationer på alla nivåer. I boken presenteras Det empatiska ledarskapets sju budord. Sammanfattningsvis handlar det om att leda med både hjärta och hjärna.

Vet du vilka individer du leder? Om du vill ta välgrundade beslut är förståelse för någons situation en god utgångspunkt. Skolledare som “går i lärarnas skor” och lärare som “går i elevernas skor” får syn på flera olika perspektiv. Hur mår individerna? Hur fungerar deras arbete? Vilka utmaningar står de inför? Hur känner de inför dessa utmaningar? Vilken stöttning ges? är frågor som lyfts fram i boken. Skapar du en närhet till individerna du ska leda?  Om du verkligen vill förstå lärarna eller eleverna, vars lärande du förväntas leda, behöver du visa intresse för hur de tänker och känner. En icke – dömande attityd är viktigt. LinkedIns CEO Jeff Weiner benämner det empatitid (compassion time). Jag håller med författaren Jacquemot som anser att det är väl investerad tid. Ett hållbart ledarskap hänger samman med “mjuka” egenskaper, vilket inte står i motsats till “hårda” egenskaper menar Jacquemot. Det handlar om att vara strategisk, beslutsam och tänka långsiktigt, men samtidigt vara snäll och empatisk.

I boken refererar författaren till läkaren och författaren Stefan Einhorn som skrivit boken Konsten att vara snäll eftersom han belyser att en snäll person ofta är en klok person med etiken i sitt hjärta. Snällhet är bra för att bygga goda relationer och lönsamt för organisationen. I snällhet ryms ömsesidig respekt, tillmötesgående, stöttande och coachande och förmågan att ta beslut, visa riktning och sätta gränser. Var en god förebild, led med närvaro, medkänsla och var genuint nyfiken. Se till att de beslut du tar i dag skapar mervärde. Det bästa är när hjärta och hjärna kan samverka i harmoni (Jacquemot, 2016).

Jag hoppas innehållet i min kalender varit till glädje för alla som är intresserade av lärande för hållbar utveckling. Till sist, vill jag önska en riktigt god och hållbar jul och ett gott nytt år!