Intressant om AI i skolan! ”En skola som förbjuder eleverna att använda och lära sig använda de verktyg som de förväntas kunna och kommer att använda i näringslivet är ute på hal is” (GPT i skolan – fusk eller hjälp? – Anders Bjarby).

Att motarbeta är fel väg att gå. Dock är läraren som innovativ didaktisk designer avgörande för hur eleverna kan rustas med digital kompetens och hur undervisningens kvalitet kan förbättras genom att använda digitala verktyg och läromedel. Mer information om det viktiga arbetet finns i förslaget till ny nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet.