Berättelser som förändrar på SSG – Ett nationellt läsprojekt som blir lokalt läsfrämjande

Läsning för oss samman – David Lagercrantz

Genom berättelser lär vi känna oss själva och andra. Vi förstår hur det är att vara en människa bland andra människor…

I dag deltog jag tillsammans med kollegor i Läsrörelsens inledande konferens för läsprojektet Berättelser som förändrar, vilket var väldigt inspirerande. Vi lyssnade till Läsrörelsens ordförande Elisabet Reslegård som lyfte fram vikten av att ge alla barn ett språk. Ann Boglind, som är huvudpedagog i projektet lyfte fram skönlitteraturens starka och goda inverkan på läsaren samt hur vi kan arbeta med skönlitteraturen i undervisningen utifrån vetenskapliga metoder. Vidare förmedlade författarna David Lagercrantz och Johan Unenge samt skolbibliotekarie, lärare och elever från Möllevångsskolan hur läsning kan bli något lustfyllt och “coolt”.

Berättelser som förändrar är ett läsfrämjande projekt som ska lyfta fram berättandet i skönlitteratur, biografier, memoarer och serier. Det övergripande målet är att öka integration och fördjupa elevernas kunskaper och förståelse för människors lika värde. Vi menar att i en omvälvande tid då vår mänsklighet sätts på prov, kan en stark berättelse göra skillnad. Det är vår övertygelse (Reslegård, Elisabeth (2016) Berättelser som förändrar. Läsrörelsen).

Vilken glädje att Söderslättsgymnasiet är en av de utvalda skolorna som får möjlighet att delta i Läsrörelsens stora nationella lässatsning! 

Elever från olika program som läser svenska 1, 2 och 3 och elever från språkintroduktion ska genom inkluderande samarbete dela läsupplevelser och berika varandras lärande på olika sätt. Dessutom blir eleverna läsförebilder för andra ungdomar i och utanför skolan genom läsfrämjande uppdrag. Läsprojektet ger oss också möjlighet att stärka det kollegiala lärandet eftersom lärare i svenska och svenska som andraspråk, speciallärare inriktning språk-, läs-, och skrivutveckling samt skolbibliotekarier planerar, genomför och utvärderar undervisning och lärande tillsammans. Win-win! Vår tanke framåt är att koppla ihop fortbildningen i Läslyftet med projektet. Jag berättar mer om det i ett annat inlägg.

Vi integrerar skolans mediatek som mötesplats för lärande och via digitala kanaler möter vi elever och lärare från andra skolor, vilket öppnar upp för samtal som nyanserar och vidgar perspektiv. Ann Boglind, huvudpedagog i projektet, förmedlar att böckerna vi läser ska vara som en spegel och ett fönster för eleverna. […] Genom att tolka, förstå och känna sympati för litterära karaktärers handlanden uppövar man sin kreativa fantasi och man blir bättre på att förstå verkliga människor utan att alltid ha samma åsikt som de (Boglind, A. (2016) Berättelser kan förändra. I: Berättelser som förändrar. Läsrörelsen).

Läs mer om projektet via Läsrörelsens webbsida!