Läs ett smakprov här: Innovativ design för lärande

Hur kan lärare designa en relevant och tidsenlig utbildning som möjliggör för barn och unga att vara aktiva medskapare i undervisningen och samtidigt aktiva medborgare i ett digitaliserat samhälle, både här och nu och i framtiden?

Den här boken är resultatet av ett möte mellan en prisbelönad lärare och en utvecklingsorienterad forskare. Boken visar hur ett designorienterat perspektiv på lärande kan ge riktning och systematik åt en hållbar utveckling av undervisningen. Genom olika projekt visar författarna hur lärare kan designa tillgänglig undervisning där eleverna inte bara lär sig om komplexa samtids- och framtidsfrågor i undervisningen utan också utvecklar kunskaper och förmågor för att aktivt verka i det demokratiska samhället. Ett viktigt perspektiv i boken är elevernas möjligheter till medskapande i undervisningen och inflytande över sitt eget lärande. Läs ett smakprov och beställ boken här: Innovativ design för lärande