Hur kan lärare designa en relevant och engagerande utbildning som möjliggör för barn och unga att skapa kunskap och bli medskapare i undervisningen, bli designers av sitt eget lärande och samtidigt utveckla handlingskompetens i frågor som rör omställningen till ett hållbart samhälle?

Genom olika projekt som länkas samman med lärande för hållbar utveckling presenteras hur lärare kan designa tillgänglig undervisning där eleverna inte bara lär sig om komplexa samtids- och framtidsfrågor i undervisningen utan också utvecklar kunskaper och kompetenser för att aktivt verka i det demokratiska samhället – för en hållbar framtid. I boken framgår också hur elever ges möjligheter till medskapande i undervisningen och inflytande över sitt eget lärande (design för och i lärande). I boken berörs även skolledarens viktiga roll i att stödja och bekräfta lärare i samverkan och vikten av att skapa förutsättningar för att skala upp god och framgångsrik undervisning i verksamheten.

Läs ett smakprov och beställ boken här: Innovativ design för lärande