Boka föreläsning, handledning och workshop

Kontakta mig för mer information om alternativen.

Inspirationsföreläsningar  

  • Digital kompetens och lärande för hållbar utveckling
  • Hållbart medskapande ledarskap i en tid av accelererade förändring

Medskapande workshop

  • Undervisningsutveckling genom kollegialt lärande

Relationell handledning 

  • Tillgänglig utbildning utifrån ett holistiskt, hälsofrämjande och förebyggande perspektiv