Föreläsning & Workshop

Våren 2018

 

En sagolik skolaSå kan du utveckla undervisningen för nutiden och framtiden

Den 11 april föreläser jag på Kommendanthuset, Malmö Museum

Genom lärande för hållbar utveckling formas eleverna till aktiva världsmedborgare. Ta del av ett demokratiskt arbetssätt som knyter samman skola, arbetsliv och omvärld. I inkluderande lärmiljöer stärks elevernas språk- och kunskapsutveckling, digitala kompetens och handlingskompetens. Maria Glawe presenterar autentiska exempel och tips på undervisningsstrategier.

 

SSA Rikskonferens – En skola för alla där olika är normen

Den 12 april föreläser jag tillsammans med kollegor i Sundsvall.

Företrädare från bildningsförvaltningen och praktiker i Trelleborg inspirerar utifrån egna erfarenheter. Med ett uppdrag som spänner från förskola till vuxenutbildning får deltagarna i detta pass insyn i organisation och struktur – mest fokus läggs på processen och praktiska exempel från förskolan, grundskolan och gymnasieskolan.

Passet bjuder på i flera Real Case där lärande för hållbar utveckling och inkluderande lärmiljöer i samverkan med omvärlden kopplas till bred vägledning, utveckling av digital kompetens och språkutveckling.