Föreläsningar & medskapande workshop 2018-2019

Lärande i ett livslångt perspektiv – fokus på digital kompetens och kreativitet 

7 februari, Folkets hus, Göteborg – Skolportens gymnasiekonferens för lärare i svenska

I samtidens och i framtidens komplexa samhälle är digital kompetens avgörande. Ta del av en föreläsning om ett holistiskt perspektiv på lärande, där elever engageras och blir medskapande i kreativa undervisningsmiljöer som fokuserar på lärande för hållbar utveckling. Praktiska erfarenheter och framgångsfaktorer direkt från svenskundervisningen presenteras.

  • Hur designas tillgängliga lärmiljöer och demokrati i undervisningen som främjar lärande?
  • Hur blir elever medskapare i sin egen utbildning och samtidigt aktiva världsmedborgare?
  • Hur stärker vi elevers kompetens för ett livslångt lärande?

Frigör potentialen hos barn och unga – dynamiskt mindset och medskapande ledarskap

25 oktober, Kiruna – Ung konferens 2018

Syftet är att ge inblick i ett förhållningssätt och arbetssätt i skolan som får ungdomar, oavsett behov och förutsättningar, att känna ökad motivation, bli medskapande och ta sig an utmaningar för att nå längre i sin utveckling. Under föreläsningen och workshopen ges möjlighet till inspiration, dialog och reflektion samt konkreta verktyg som kan tillämpas i vardagen. 

  • Hur ser du själv på utmaningar, ansträngning och misslyckanden? 
  • Vilka konsekvenser kan det få om vuxna som möter barn och unga i förväg bestämmer vem som kan lyckas och vem som inte gör det?
  • Hur hjälper vi barn och unga att gå från ett statiskt mindset till ett dynamiskt mindset?
  • Hur designar vi gynnsamma lärmiljöer där barn och unga kan växa och utvecklas?
  • Hur stärker vi de ungas kompetens för ett livslångt lärande?

Med blicken mot skolan 2030 – Ett holistiskt perspektiv på lärande

18 oktober, SETT SYD, Malmö – Pedagogik- och didaktikspåret, Digital kompetens, grundskola och gymnasieskola

Hur designas tillgängliga lärmiljöer och undervisning som främjar både hälsa och lärande? Hur blir barn och unga medskapare i sin egen utbildning och samtidigt aktiva världsmedborgare? Hur kan digitala verktyg användas för att optimera undervisningen och lärandet?

Genom lärande för hållbar utveckling som knyter samman skola, arbetsliv och omvärld i värdeskapande projekt rustas barn och unga med kunskaper och kompetenser som behövs i en ständigt föränderlig värld. Under föreläsningen presenteras ett demokratiskt arbetssätt där 21st Century Skills är i fokus.

SSA Rikskonferens – En skola för alla där olika är normen

12 april, Södra Berget, Sundsvall

Företrädare från bildningsförvaltningen och praktiker i Trelleborg inspirerar utifrån egna erfarenheter. Med ett uppdrag som spänner från förskola till vuxenutbildning får deltagarna i detta pass insyn i organisation och struktur – mest fokus läggs på processen och praktiska exempel från förskolan, grundskolan och gymnasieskolan.

Passet bjuder på i flera Real Case där lärande för hållbar utveckling och inkluderande lärmiljöer i samverkan med omvärlden kopplas till bred vägledning, utveckling av digital kompetens och språkutveckling.

En sagolik skolaSå kan du utveckla undervisningen för nutiden och framtiden

 11 april, Kommendanthuset, Malmö

Genom lärande för hållbar utveckling formas eleverna till aktiva världsmedborgare. Ta del av ett demokratiskt arbetssätt som knyter samman skola, arbetsliv och omvärld. I inkluderande lärmiljöer stärks elevernas språk- och kunskapsutveckling, digitala kompetens och handlingskompetens. Maria Glawe presenterar autentiska exempel och tips på undervisningsstrategier.