Inspiration och medskapande konferens

Inspirationsföreläsnigar och medskapande konferenser 2018

 

Med blicken mot skolan 2030 – Ett holistiskt perspektiv på lärande

18 oktober, SETT SYD, Malmö

Hur designas tillgängliga lärmiljöer och undervisning som främjar både hälsa och lärande? Hur blir barn och unga medskapare i sin egen utbildning och samtidigt aktiva världsmedborgare? Hur kan digitala verktyg användas för att optimera undervisningen och lärandet?

Genom lärande för hållbar utveckling som knyter samman skola, arbetsliv och omvärld i värdeskapande projekt rustas barn och unga med kunskaper och kompetenser som behövs i en ständigt föränderlig värld. Under föreläsningen presenteras ett demokratiskt arbetssätt där 21st Century Skills är i fokus.

 

SSA Rikskonferens – En skola för alla där olika är normen

12 april, Södra Berget, Sundsvall

Företrädare från bildningsförvaltningen och praktiker i Trelleborg inspirerar utifrån egna erfarenheter. Med ett uppdrag som spänner från förskola till vuxenutbildning får deltagarna i detta pass insyn i organisation och struktur – mest fokus läggs på processen och praktiska exempel från förskolan, grundskolan och gymnasieskolan.

Passet bjuder på i flera Real Case där lärande för hållbar utveckling och inkluderande lärmiljöer i samverkan med omvärlden kopplas till bred vägledning, utveckling av digital kompetens och språkutveckling.

 

En sagolik skolaSå kan du utveckla undervisningen för nutiden och framtiden

 11 april, Kommendanthuset, Malmö

Genom lärande för hållbar utveckling formas eleverna till aktiva världsmedborgare. Ta del av ett demokratiskt arbetssätt som knyter samman skola, arbetsliv och omvärld. I inkluderande lärmiljöer stärks elevernas språk- och kunskapsutveckling, digitala kompetens och handlingskompetens. Maria Glawe presenterar autentiska exempel och tips på undervisningsstrategier.