Uppdrag

Bild: Bo Helmersson

Jag arbetar som förstelärare och speciallärare på Söderslättsgymnasiet och driver samtidigt förvaltningsövergripande utvecklingsprojekt (Bildningsförvaltningen) som genomsyras av lärande för hållbar utveckling. Delvis arbetar jag som projektledare på Avdelningen för hållbar utveckling (kommunledningsförvaltningen) där jag leder kommunens medverkan i Glokala Sverige

Ytterligare ett av mina uppdrag är bidra till att stärka chef- och ledarskapsutvecklingen i Trelleborgs kommun. Jag är Bildningsförvaltningens representant i det tvärsektoriella teamet (utsedd av kommundirektören) som planerar, genomför och följer upp gemensamma ledardagar för samtliga chefer i kommunen.

Jag leder också kollegialt lärande, föreläser och skriver bok tillsammans med Professor Staffan Selander i samarbete med Liber.