Maria Glawe

Bild: Bo Helmersson

Utbildning (urval)

Legitimerad grundskollärare i historia, religion, svenska och svenska som andraspråk.

Legitimerad gymnasielärare i svenska och samhällsvetenskaplig spetskompetens.

Speciallärarexamen, inriktning språk-, läs- och skrivutveckling och filosofie magisterutbildning i specialpedagogik.

Specialpedagogik inriktning NPF, avancerad nivå.

Specialpedagogik interkulturellt perspektiv.

Processledarutbildning och meriterad förstelärare vid Arete Akademi.

Ledarutbildning, kollegialt lärande inom Läslyftet, språkutveckling och digital kompetens.

Mer om min utbildning och erfarenheter finns på LinkedIn.