Utbildning

Legitimerad grundskollärare i historia, religion, svenska och svenska som andraspråk – Malmö universitet

Legitimerad gymnasielärare i svenska och samhällsvetenskaplig spetskompetens – Örebro universitet

Speciallärarexamen, inriktning språk-, läs- och skrivutveckling och filosofie magisterutbildning i specialpedagogik – Högskolan i Kristianstad

Specialpedagogik inriktning NPF, avancerad nivå –

Specialpedagogik interkulturellt perspektiv – Lunds universitet

Processledarutbildning – Karlstads universitet

Meriterad förstelärare – Arete Akademi

Ledarutbildning, kollegialt lärande inom Läslyftet, språkutveckling och digital kompetens – Malmö universitet

Mer om utbildning och erfarenhet finns på LinkedIn.