Maria Glawe

The Privilege of a lifetime is being who you are

Joseph Campbell

Gör något nytt eller ändra på reglerna; varför välja? Banbrytande berättelser har fängslat människor i alla tider; de har utmanat, skakat om och förändrat världen. Redan som liten skrev jag egna berättelser och ville låta den jag är komma till uttryck genom handling och kommunikation i syfte att förändra världen.

I skolan var jag som flickan i Peter Tillbergs målning; ni vet hon som tittade ut genom fönstret medan de andra barnen stirrade rakt fram på läraren med tomma blickar. Jag befann mig med huvudet högt uppe bland molnen och ägnade mig åt dagdrömmeri. Jag drömde om en annorlunda skola; en medskapande, meningsskapande och kunskapande skola där gemenskap är viktigt och där barn och unga inte begränsas till att bli passiva reproducenter av kunskap utan aktiva medskapare i utbildningen som rustar var och en att bli aktiva samhällsmedborgare och samtidigt ge möjlighet att förverkliga drömmar.

Att jag valde att bli lärare är därför ingen slump. Det är en barndomsdröm som gått i uppfyllelse. Som liten drömde jag också om att bli författare och att skriva en bok som skulle förändra världen. Boken släpps under året 2020.

Jag river sönder den traditionella handboken och gör saker utifrån den revolutionerande filosofi jag realiserat tillsammans med ungdomar som aktiva medskapare. Sustainable Stories, som är ett innovativt prisat arbetsätt, ger barn och unga djupa kunskaper, en röst och en aktiv medskapande roll i samhällsutvecklingen. Det är ett koncept som värnar om goda faktakunskaper samtidigt som 21st Century Competencies stärks och utvecklas. Det handlar om ett ramverk där barn och unga rustas som bildade och medmänskliga medborgare som är trygga i sig själv, styr sitt eget lärande och aktivt medskapar till samhällsutvecklingen på hållbar väg. Kan det möjligen finnas ett mer angeläget och spännande uppdrag?

Maria Glawe

Vinnare av Guldäpplet 2018 – Bild: Bo Helmersson

Sidan uppdateras för tillfället.