Förstelärare och speciallärare

Jag arbetar som förstelärare och speciallärare på Söderslättsgymnasiet i Trelleborg. Där undervisar jag teambaserat i svenska och svenska som andraspråk som genomsyras av Critical Literacy, lärande för hållbar utveckling och digital kompetens.

Vidare handleder jag kollegor i utveckling av tillgängliga och innovativa lärmiljöer, coachar elever inom dynamiskt mindset och är ämnesföreträdare och ämnesansvarig i svenska, inriktning – språk-, läs- och skrivutveckling genomsyrat av digital kompetens.

Jag driver också värdeskapande projekt från förskolan till gymnasiet som bygger på kollegialt lärande och kopplas till lärande för hållbar utveckling.