Maria Glawe

Vinnare av Guldäpplet 2018 – Bild: Bo Helmersson

Huvudsakligen arbetar jag som förstelärare och speciallärare på Söderslättsgymnasiet i Trelleborg. Där undervisar jag team- och projektbaserat i svenska och svenska som andraspråk som genomsyras av critical literacy, lärande för hållbar utveckling och digital kompetens. Under mina 14 år som verksam lärare har jag utvecklat och förfinat ett helt nytt koncept. Sustainable Stories är ett forskningsbaserat innovativt designkoncept för meningsfullt lärande som bygger på samskapande (Co-creation). Tillsammans med elever, som aktiva medskapare i skolan och i samhällsutvecklingen mot en hållbar framtid, skapas en utmanande, engagerande och meningsfull utbildning som gör skillnad. En utbildning där kollegor och omgivande samhällsaktörer berikar på olika sätt.

Jag arbetar också som ämnesföreträdare och ämnesansvarig i svenska, fokus på literacyutveckling och digital kompetens samt leder kollegialt lärande.

Förutom uppdraget på Söderslättsgymnasiet arbetar jag som projektledare på kommunledningsförvaltningen, avdelningen för hållbar utveckling. Mitt uppdrag är projektledning av kommunens medskapande i Glokala Sverige. Jag är också ledamot i Tillitsakademin/Trelleborg och arbetar med chef- och ledarskapsutveckling i Trelleborgs kommun.

Parallellt med det lokala arbetet håller jag föreläsningar och workshop både i nationella och internationella sammanhang och på uppdrag av Liber skriver jag min första bok tillsammans med professor emeritus Staffan Selander, Institutionen för data- och systemvetenskap, Stockholms universitet.