Härligt avslut på årets kompetensutveckling för nyckelpersoner som ska leda och driva utvecklingsprocesser!

Det har varit ett lärorikt och spännande uppdrag att få planera, genomföra och följa upp kompetensutveckling under ett år tillsammans med fantastiska kollegor i utvecklingsteamet. Vi har kompletterat varandra väl genom olika kompetenser och erfarenheter, arbetat effektfullt, hanterat många utmaningar, men också upplevt många glädjestunder tillsammans. I bilden framgår kompetensutvecklingsinsatserna under läsåret 17/18. I slutet av inlägget finns också länkar till några föreläsare som berikat under läsåret.

Kvalitetsutveckling av den breda vägledningen; samverkan skola, arbetsliv och omvärld, språkutveckling och digitalisering

Under sista tillfället föreläste Maria Elmér från Skolverket om systematiskt kvalitetsarbete, vilket var inspirerande, i synnerhet delen som berörde skillnaden mellan kultur och strategi. Elmér utgick från ett välkänt citat “Culture eats strategy for breakfast” (Peter F. Drucker). Det är således svårt att ändra strategier om man inte parallellt förändrar kulturen. Skolkulturen handlar om värderingar och ska ge vägledning. Ett av våra värden är inkluderande lärmiljöer där olika är normen. Det handlar om tillgängliga lärmiljöer som utmanar, motiverar och stödjer alla barns och elevers lärande. Eftersom kulturen börjar i ledarskapet har kompetensutvecklingsinsatserna under året handlat om att skapa förutsättningar för nyckelpersoner att leda och driva utvecklingsprocesser tillsammans med lärare och elever under kommande läsår.

Elmér gav oss en övergripande bild av analys som underlag för utvecklingsarbete. Vi fick ta del av Skolverkets nya processtöd, fördjupning och deltog i en analys-workshop. Slutligen gjorde vi en tillbakablick över läsårets kompetensutvecklingsinsatser och blickade framåt genom att ta del av olika verksamheters idéer och planering framåt. Idéerna framfördes som en pitch på cirka 45 sekunder. Det var väldigt roligt att lyssna till olika kreativa presentationer från förskolan till gymnasiet.

Vår gemensamma vision finns för att hjälpa oss att ta rätt beslut i utvecklingsarbetet nu och framåt:

9000 stolta barn, elever och studerande i Trelleborg.
Vårt fokus är att skapa ansvarstagande medborgare, som tror på sin förmåga, kan samspela med andra, har drömmar, mål och fortsatt lust till ett livslångt lärande!

 

 

Några föreläsningar

Värdeskapande lärande för motivation och engagemang – Kick on 18 augusti 2017

Digitaliseringens betydelse i arbetslivet – Leda och driva utvecklingsprocesser, 21 mars 2018