Föreläsningar

BETT, Guldäpplet, London 25 januari, 2019

Navigera rätt för en hållbar framtid  – att designa undervisning med fokus på digital kompetens och hållbarhet

Hur kan vi hänga med i en föränderlig verklighet och hur får vi digital kompetens att bli en naturlig del i undervisningen? Hur får vi elever att bli aktiva medskapare i undervisningen och i den framtid som vi skapar tillsammans?

I seminariet presenteras konkreta undervisningsexempel som skildrar hur elever tillägnar sig kunskaper och utvecklar förmågor som behövs för att navigera på ett utforskande, men också kritiskt och ansvarsfullt sätt i en föränderlig och komplex värld. Vidare till inblick i kreativa undervisningsmiljöer och demokratiska arbetssätt där elever, oavsett behov och förutsättningar, utmanas och blir medskapande i värdeskapande uppdrag som knyter samman skolan med det omgivande samhället. Ett seminarium om ett holistiskt perspektiv som öppnar flera dimensioner i lärandet. 

Skolporten, Gymnasielärare i svenska, Göteborg 7 februari, 2019

Lärande i ett livslångt perspektiv – fokus på digital kompetens och kreativitet 

I samtidens och i framtidens komplexa samhälle är digital kompetens avgörande. Ta del av en föreläsning om ett holistiskt perspektiv på lärande, där elever engageras och blir medskapande i kreativa undervisningsmiljöer som fokuserar på lärande för hållbar utveckling. Praktiska erfarenheter och framgångsfaktorer direkt från svenskundervisningen presenteras.

• Hur designas tillgängliga lärmiljöer och demokrati i undervisningen som främjar lärande?
• Hur blir elever medskapare i sin egen utbildning och samtidigt aktiva världsmedborgare?
• Hur stärker vi elevers kompetens för ett livslångt lärande?