Innovativ design för lärande

Den här boken är resultatet av ett möte mellan en prisbelönad lärare och en utvecklingsorienterad forskare. Här diskuteras hur ett teoribaserat utvecklingsarbete kan leda till ett nytt didaktiskt tänkande – från klassrummet och samarbete inom kommunen till internationella projekt. Författarna ger flera konkreta exempel på hur man kan arbeta med undervisning och lärande för hållbar utveckling, med fokus på digitala resurser och internationell samverkan över ämnesgränser. De lyfter också fram hur man kan arbeta med skolans dubbla uppdrag: samskapande och inkluderande undervisning (demokratiuppdraget) respektive frågan om kunskapsfokus och nya bedömningspraktiker (kunskapsuppdraget).

Boken kopplar samman utvecklingsorienterat, praktiskt didaktiskt arbete med ett teoretiskt perspektiv och utvecklingsinriktad forskning. Här visas hur lärare kan skapa dynamiska lärmiljöer med eleverna – utifrån deras förutsättningar. Men även skolledare ses som viktiga aktörer i ett designorienterat arbete för att skapa ett utvecklingsorienterat skoltänkande i större skala. Innovativ design för lärande kan användas både i lärarutbildning och vidareutbildning.

Innovativ design för lärande

Om författarna
Maria Glawe är leg. gymnasielärare i svenska och grundskollärare (åk 3–9) i svenska, svenska som andraspråk, historia och religion, speciallärare med specialisering literacyutveckling samt meriterad förstelärare. Hon har fått en rad utmärkelser för sin undervisning, bl.a. Guldäpplet 2018 och årets FN-lärare 2019.

Staffan Selander blev landets förste professor i didaktik vid dåvarande Högskolan för lärarutbildning i Stockholm, och är numera professor emeritus i didaktik vid Institutionen för data- och systemanalys vid Stockholms universitet. Under de senaste femton åren har han forskat och skrivit om design för lärande.