Juryarbete

Under de senaste åren har jag fått möjlighet att sitta med i juryn till följande utmärkelser:

Sveriges bästa lärare 2019: Utmärkelsen ”Sveriges bästa lärare” delas ut av Sydsvenska Handelskammaren varje år. Det ges till en lärare som med sitt engagemang och entusiasm bidrar till den svenska skolans utveckling. Det är ett pris där eleverna själva bestämmer vem som är landets bästa lärare. Tanken bakom priset är att hylla det som är bra med skolan och lyfta läraryrket. 

Guldäpplet 2019 och 2020: Utmärkelsen delas ut till en eller flera lärare som förnyat lärandet och utvecklar undervisningen med stöd av digitala verktyg, medier och arbetsformer. Guldäpplet utdelas av en minnesfond efter Yngve Lindberg, avdelningsdirektör vid Skolöverstyrelsen.