“Lär sig ta plats i samhället” – Reportage i tidningen Specialpedagogik

När elever känner sig trygga, erkända, är medskapare och utmanas utifrån olika förutsättningar behövs inga särskilda lösningar. I tidningen Specialpedagogik (nr4) är det fokus på elevhälsa, vilket fäster blicken mot det förebyggande istället för åtgärdande. I tidningen presenteras många lyckade exempel, bland annat reportaget “Lär sig ta plats i samhället”, vilket handlar om mitt sätt att arbeta med inkluderande lärmiljöer och undervisning i gymnasiet. Jag vill dela med mig av ett kreativt sätt att arbeta  för att skapa en inkluderande lärmiljöer och undervisning för alla istället för att rycka in när elever hamnat i svårigheter.

Genom att också samarbeta med grundskolan och förskolan i Real Case-projekt vill jag visa på betydelsen av att arbeta förebyggande redan i förskolan och vidare som en röd tråd genom alla skolstadier; se exempelvis “Framtidssagor från Trelleborg“. Jag vill att alla barn och unga, oavsett förutsättningar och behov, ska erbjudas utmanande undervisning och möjlighet att nå sin fulla potential. Det är så viktigt för både välmåendet och lärandet att få ingå i en gemenskap där känslan av sammanhang är stark, där delaktighet, samarbete och medskapande är en självklarhet.