Min designfilosofi

En hållbar skola för en hållbar värld

Föreställ dig skolan som en dynamisk mötesplats där mod, kreativitet och samarbete uppmuntras, där alla är inspirerade och känner lust att lära. Föreställ dig en lärande gemenskap där alla känner trygghet och närhet, är medskapande, kan nå sin fulla potential och samtidigt bidra till en hållbar värld. Föreställ dig kraften i våra olikheter som blommar ut och hur vi genom att lära tillsammans bygger kunskap och skapar förändring som ger livskvalitet, handlingskraft och framtidstro. Det ger energi som räcker långt efter skoldagen är slut. 

Jag heter Maria Glawe och arbetar som förstelärare och speciallärare på Söderslättsgymnasiet. Där driver jag pedagogiska utvecklingsprocesser, är ämnesutvecklare och leder kollegialt lärande. Jag arbetar även med förvaltningsövergripande utvecklingsarbete i Trelleborgs kommun. Förutom min lärartjänst håller jag föreläsningar och workshop samt inspirerar i sociala medier.

Innovativ design för lärande

Ett av mina intresseområden är att designa samtidens- och framtidens dynamiska lärmiljöer genom tvärfunktionella samarbeten tillsammans med elever som medskapare. Innovativ design för lärande handlar om designprocesser som syftar till att utveckla lösningar som är nytänkande. Lösningar som undanröjer onödiga hinder, sätter lärande och progression i fokus och som ger elever meningsskapande lärandeupplevelser. Dessutom syftar processerna till att motverka att otillgängliga lärmiljöer utvecklas. Ytterligare ett intresseområde är omvärldsanalys och framtidsspaning, vilket bidrar till att utveckla bättre strategier för att omforma utbildning i takt med omvärlden som ständigt förändras.

Tillsammans med elever har jag vänt upp och ner på traditionell (special) pedagogik och istället designat innovativa lärmiljöer utifrån en pedagogisk helhetsidé som praktiseras genom ett demokratiskt språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt där elever är aktiva medskapare. Vi arbetar tillsammans med Real Case, dvs. verkliga projekt med samhällsförankring och koppling till hållbar utveckling.

Följ med på en spännande upptäcktsresa in i framtiden. En hållbar framtid som vi skapar tillsammans.

Maria Glawe

Leg. grundskollärare i svenska, svenska som andraspråk, historia och religion. Leg. gymnasielärare i svenska och SFI. Speciallärarexamen inriktning språk-, läs- och skrivutveckling, meriterad förstelärare, processledare och fil.mag i specialpedagogik.