Marias julkalender – Lärande för hållbar utveckling

Om en samhällsmedborgare ska formas och våga lita på demokratin, så måste man få jobba med det, leva det. (Ingela Bursjöö, lektor Göteborgs Stad, UR Lärlabbet, avsnitt 9, 2017).

Nyligen läste jag i Dagens Nyheterattallt färre kommuner satsar på hållbar utveckling i skolan. Karin Lexén (Naturskyddsföreningen) uttrycker sin oro  genom följande ord;varje elev som går ur grundskolan utan en tillräckligt bra utbildning i det här är en förlorad elev. I artikeln Elevers kunskaper om hållbarhet syns inte i skolresultaten (DN) framgår dessutom att ingen vet hur undervisning i hållbar utveckling ser ut och om den ger resultat, trots att det under lång tid varit ett obligatoriskt inslag i skolan. I en undersökning gjord av Håll Sverige Rent presenteras att lärare saknar resurser och stöd för att undervisa i hållbar utveckling. Lärarförbundet och Skolverket föreslår därför en kartläggning av hur undervisningen fungerar. Det behövs en gemensam nationell strategi, men också att lärare redan nu på lokal nivå börjar lära av och med varandra för att rusta eleverna väl så att de kan hantera de stora utmaningar vi står inför. För att nå målet om en hållbar och rättvis värld måste vi snabbt ge hållbarhetsfrågorna en central plats i den svenska skolan (Hållbar utveckling i skolan – vi måste snabba på. (2017) Naturskyddsföreningen).

Marias Julkalender syftar till att bidra till ett digitalt erfarenhetsutbyte och kunskapsdelning kring undervisning och lärande för hållbar utveckling. Varje dag fram till och med julafton öppnas en lucka som innehåller inspiration och konkreta exempel. Sharing is caring!