Maria

Tack för att du har gett mig lusten till att läsa. Du har också fått mig att växa. Detta genom att du har gett mig verktygen och modet till att skriva. Ibland har det varit svårt för mig då jag har varit rädd för hur mitt ord eller framförande skall tas emot.

Jag önskar att jag träffat dig tidigare. Nu när skolan är slut så skall jag läsa böcker med lust och en utvilad kropp och själ. Jag vill ge dig två böcker som jag gillar.

Glad sommar

För att förstå vad en elev kan bli, det vill säga elevens potential, behöver vi se och bekräfta elevens unikhet och få eleven att växa genom meningsfulla sammanhang i skolan. Orden som inleder inlägget står i en bok som jag fick av en elev i samband med skolavslutningen. Tillsammans har vi; eleven, jag och teamet vågat utmana invanda mönster och designat lärmiljöer och undervisning på ett annorlunda sätt. Med andra ord har vi vänt och vridit på det mesta med ett orubbligt fokus på det holistiska lärandet. Det är jag stolt över och delar gärna med mig av för att ingjuta hopp och kraft i lärare att våga gå utanför sin trygghetszon. Helt enkelt vara autentiska och våga sticka ut även om det innebär att gå mot strömmen. Barn och ungdomar behöver förebilder som vågar utmana status quo och gå från ord till handling. Det skapar motivation och engagemang.

När jag under en fortbildningsdag talade inför 1400 kollegor i kommunen fick jag frågan vad som är det viktigaste vi kan rusta våra barn och ungdomar med. Jag fick endast svara med ett ord och svarade mod. Konferensen syftade till att stärka professionellt relationsbyggande i förskola och skola med fokus på lärande utifrån ett livslångt perspektiv; ”Lära för livet”, vilket kopplades samman med kommunens gemensamma vision för samtliga förskolor och skolor; “9000 stolta barn, elever och studerande i Trelleborg. Vårt fokus är att skapa ansvarstagande medborgare, som tror på sin förmåga, kan samspela med andra, har drömmar, mål och fortsatt lust till ett livslångt lärande!”

Eftersom vi vill få barn och ungdomar att utmana sig själva och bli modiga behöver vi bli inspirerande ledare och bygga lärmiljöer som möjliggör utveckling av mod. En avgörande del i ledarskap är just mod och det finaste är att det inte är något som somliga har och andra inte. Mod går, som sagt, att öva upp och hänger ihop med rätt inställning och rätt miljö. Det utvecklas således i mellanmänskliga relationer; ”jag ser dig, tror på dig och finns där för dig”. Den kraften är enorm och utvecklas i tillitsfulla miljöer. Mod handlar om att gå utanför trygghetszonen, våga ta risker och att fortsätta även om det blåser upp till storm (vilket det gör). Var äkta och bli den lärare du vill vara, ge maximalt av det du är bra på, våga visa sårbarhet, be om hjälp och fira framgångar. Dela dessutom din stolthet och glädje med andra under processen och tänk på att mod smittar av sig.

Eleven som rörde mig till tårar fick, precis som alla mina elever, träna på att utveckla mod. Det innebär att våga misslyckas, lära sig och gå vidare. Hemligheten ligger i ledarskapet och hur vi designar lärmiljöer och undervisning. Om vi ska hjälpa barn och ungdomar att bli modiga för att nå sin fulla potential blir vi bara trovärdiga om vi själva är modiga. Kom ut ur klassrummet och bli den lärare du vill vara. Jag lovar att det är värt ansträngningen. 

Innan vi riktar blicken mot ett nytt läsår ska vi njuta av sommaren så vad sägs om att göra som min elev skriver; ”läsa böcker med lust och en utvilad kropp och själ.” Det ska jag göra och lovar att dela med mig av mina läsupplevelser. Sharing is caring!