Noveller från Trelleborg

Ladda ner E-boken och lärarhandledningen

 

Vad innebär det att vara författare?

Det vet elever på Söderslättsgymnasiet och Bäckaskolan som fick i uppdrag (Real Case) att skriva noveller som skulle utspela sig i Trelleborgstrakten. Med författare J.F. Hansson (Osynlig makt) som inspiratör och lärare Maria Glawe och Malin Lundius som lärare och handledare, antog eleverna nya utmaningar och gav sig in i en kreativ skapandeprocess som fick oanade följder…

Innovativa yrkesmöten, fokus på författaryrket – Den breda vägledningen i praktiken

Samverkan Skola Arbetsliv Trelleborg arbetar för att öka samverkan mellan utbildning, arbetsliv och samhälle/omvärld och vill bidra till att elever utvecklar kompetenser som behövs i ett ständigt föränderligt samhälle. Uppdraget innovativa yrkesmöten, fokus på författaryrket och entreprenör gav eleverna möjlighet att utforska ett yrke samtidigt som språk-, läs- och skrivkompetensen, digital kompetens och andra viktiga framtidskompetenser stärktes. Vidare öppnade det upp för samverkan mellan olika stadier i skolan och samverkan mellan elever över programgränserna i gymnasiet; introduktionsprogram, studieförberedande- och yrkesförberedande program.

Nya lärandeupplevelser som stärker elevernas livslånga lärande

Eleverna, som medskapande aktörer; “från idé till färdig produkt”, fick förutom att utveckla språk-, läs och skrivkompetensen, utveckla samarbetsförmågan både genom fysiska och digitala möten. De fick använda sin kreativitet och skaparkraft för ge ut en alldeles egen bok (både tryckt och digital), uppleva bokrelease tillsammans med elever från olika gymnasieprogram, grundskolan och aktörer från näringslivet och samhällslivet. Dessutom fick de delta i boksignering och pressintervju, vilket också var nya spännande lärande upplevelser. Läs mer om arbetsprocessen i bloggen Kreativ design för lärande. 

 

 

Flexibla lärmiljöer i och utanför skolan + nyttjandet av digitaliseringen möjligheter

Eleverna arbetade både i och utanför skolan (de besökte bland annat platserna/miljöerna där berättelserna utspelade sig) och använde bland annat vår blogg och digitala plattform Google Classroom som arena; “mötesplats” för kommunikation och kunskapsfördjupning. Tack vare Google Drive och den smidiga delafunktionen fick jag inblick i skapandeprocessen i realtid och gav respons till eleverna under och efter textproduktionen. På vår blogg fanns också checklistor och annat användbart material som eleverna använde som stöd under skrivprocessen. Dessutom fick eleverna digital respons av andra elever och författaren Fredrik Hansson, vilket var till hjälp under skrivprocessen. Att få digital respons av en författare var en ny spännande och lärorik upplevelse för eleverna!

När eleverna fick grepp om den medskapande rollen tog de ett större ansvar för sitt arbete och lärande. Dessutom var det viktigt för eleverna att arbeta ihärdigt så att novellerna blev klara i tid. Vetskapen om den publika publiceringen, verkliga läsare och bokrelease gjorde ansträngningen och lärandet mer angeläget. Det gick tydligt att utläsa att skolarbetet blir viktigt när det är “på riktigt” och görs publikt.

Det är viktigt att också nämna hur elever med läs- och skrivsvårigheter och andra svårigheter fick möjlighet att skriva i en gemenskap och göra sina röster hörda. Många elever berättade om lyckan att äntligen få skriva och dela med sig utifrån sina förutsättningar. De flesta har aldrig tidigare fått möjlighet att skriva något publikt. Dessutom tyckte eleverna det var jätteroligt att använda staden Trelleborg som utgångspunkt för att skapa något nytt och annorlunda. Ett händelserikt och äventyrligt Trelleborg!

 

 

Betydelsefulla relationella band stärktes

Förutom ökad måluppfyllelse stärktes också relationella band mellan eleverna. Genom samarbetslärande växte teamkänslan och den personliga utvecklingen. De vågade anta nya utmaningar och därmed gå utanför komfortzonen. En lärande gemenskap är ett centralt inslag i värdeskapande lärande och syftar till att skapa en trygg och tillåtande lärandemiljö. Genom arbetssättet fick dessutom eleverna möjlighet att mötas över programgränserna och därmed bidra till att stärka gemenskapen på skolan. Ytterligare en vinst var samverkan med elever och lärare från grundskolan och vårt samarbete med skolans mediatek. Mediateket, som fått utmärkelsen Skolbibliotek i världsklass, bidrar till att stärka elevernas förmåga att påverka sitt lärande och sin delaktighet i samhället.

 

 

Eleverna reflekterar

Inför den stora dagen; bokreleasen i skolans mediatek, blickade vi tillbaka på processen och utvärderade. Eleverna reflekterade över den nya lärupplevelsen och sin delaktighet. Här följer några citat ur elevernas reflektionsloggar:

Det ska bli så kul att ha skapat en bok som senare ska användas i skolor runt om i Trelleborgs kommun. Jag har lärt mig hur man gör för att läsarna ska fastna i boken.

Jag tycker det är väldigt bra att jobba så här med att skriva noveller för att man får låta sin fantasi flöda. Jag tycker detta arbetet har varit mycket lärorikt.

Jag har varit kreativ och tänkt ut olika idéer. Jag har blivit bättre i skrivandet, särskilt på att skriva noveller. Jag hade aldrig kunnat tänka mig att detta arbete skulle bli så stort som det faktiskt blivit. Vi har även fått feedback på vår novell från en författare vilket är enligt mig är väldigt stort, det är ingen möjlighet man ska ta för givet. Jag är ganska exalterad inför torsdagens fest.

Det ska bli spännande att få komma dit och träffa nytt folk. Det som jag har lärt mig från att ha skrivit min egen novell är att skriva med egna tankar, känslor och om någon händelse ex. något dåligt eller spännande som kommer hända i novellen. Att ha jobbat med novellprojektet har varit kul, spännande och lite utmanande.

Det har varit en riktig utmaning att jobba med skrivandet, men jag har fått chansen till att uppleva uppgiften. På torsdag (18/5) kommer det att bli mycket roligt och spännande.

Real case – Jag har lärt mig väldigt mycket med novellen, det var svårt att komma igång med det i början. Mina förväntningar är att det ska bli spännande att ha den här lilla releasedagen.

Jag har utvecklat min förmåga att skriva noveller, gestalta och utforskat min fantasi. Dessutom, har jag fått insikten att jag kan om jag lägger manken till det. Som jag nämner ovan så vet jag nu att jag kan skriva, bara jag tar tiden till att skriva, så när skolan är slut […] kommer jag börja skriva på egen hand, bl.a. fanfiction. Hoppas att boken kommer vara till nytta till någon och att den precis som 16 rader kommer inspirera någon till att undersöka sin egna förmåga att skriva.

Av detta projektet har jag lärt mig att skriva en novell på bästa sätt, genom det har jag tränat mig på att skriva en sammanhängande text med en meningsfull handling dessutom har jag fått träna på mina största svagheter som då är att sätta ut punkt och stor bokstav. Mina förväntningar om den kommande bokreleasen är att det kommer vara mycket folk med mycket aktivitet. Jag tror alla kommer vara spända och aningen nyfikna på novellboken. Jag tycker att det är kul att ett arbete som jag till en början bara trodde skulle vara en uppgift som alla andra som man då bara lämnar in och får en bedömning på, men detta har blivit så mycket större än bara en inlämningsuppgift.

Att skriva novellen har varit en utmaning och faktiskt väldigt roligt och spännande. Jag har lärt mig mycket om mitt skrivande. Det jag märker på mig själv när jag skrev denna novell är att jag utvecklas hela tiden samt att jag är chockad att den ska spridas vidare, men det visar sig att jag har gjort en bra text. Jag är så klart stolt över mig själv och jag vet att jag kan mer än vad jag tror.

Denna novell visade mycket på att jag kan, så jag är så glad att jag skrev en novell.

 

Min reflektion

Skolutveckling på alla nivåer, där initiativen tillåts komma från lärare, är vårt helhetskoncept med Real Case – lärande för hållbar utveckling. Noveller från Trelleborg är förankrat på alla nivåer i styrkekedjan, vilket vi är stolta över. Lärarhandledningen till novellboken syftar till att fler lärare ska bli inspirerande och våga pröva ett nytt sätt att arbeta där eleverna är inkluderade, delaktiga och medskapande oavsett olikheter och där lärare och andra aktörer, både i och utanför skolan samverkar för elevernas bästa. Det finns en enorm styrka i att arbeta tvärfunktionellt eftersom det optimerar elevernas utbildning. (När jag skriver elever inkluderas också barn.) Tiderna förändras; läraryrket är inte längre ett ensamarbete utan ett samarbete “på riktigt”. Dessa förutsättningar måste skapas av skolledningen och ledas för att få fäste i organisationen.

Dessutom knyts skolan närmare arbetslivet och omvärlden, vilket öppnar upp för en bredare vägledning eleverna; “insikt, utsikt och framsikt”. Som om det vore nog. Dessutom leder elevernas kunskapsutveckling till värdeskapande; win-win! De anstränger sig för att utveckla språk-, läs och skrivkompetensen, fantasi och den kreativa förmågan i syfte att skapa en läsfrämjande bok som skapar mervärde för andra både i och utanför skolan. Språk, läs och skrivsvårigheter får aldrig bli ett hinder för lärande och utveckling. Det är vår uppgift i skolan att aldrig sluta försöka hitta en väg så att eleverna kan nå så långt som är möjligt i sin kunskapsutveckling och växa som människor. Vi har alldeles för många barn och unga som tystnar i skolan på grund av språklig sårbarhet eller andra hinder. Den bakomliggande tanken med Noveller från Trelleborg är just inkluderande undervisning där olikheter är en tillgång. Samarbetet med författaren J.F. Hansson var mer än bara koppling till arbetslivet. Fredriks egen berättelse gav eleverna mod att våga skriva och dela med sig. Dessa tänkvärda ord får avsluta mitt inlägg;

Som ung hade jag en välutvecklad fantasi, men hade svårt att uttrycka mig i skrift. Jag hade vad man kallar läs- och skrivsvårigheter. I dag skulle jag förmodligen ha fått diagnosen dyslexi. Det visade sig senare att behovet av att uttrycka mig var starkare än min begränsning. Sakta men säkert lärde jag mig att övervinna rädslan att göra fel och vågade uttrycka mig i både text och bild. Något jag aldrig ångrat. /…/ Alla kan nå sin dröm  bara man är villig att arbeta hårt för att nå dit och aldrig ge upp. /…/ Vem vet vad dessa talangfulla elever kommer att skapa i framtiden… (J. F. Hansson).