Noveller från Trelleborg – Barn och unga är medskapande, berättar och påverkar

Ladda ner E-boken och lärarhandledningen

Vad innebär det att vara författare?

Det vet elever på Söderslättsgymnasiet och Bäckaskolan som fick i uppdrag (Real Case) att skriva noveller som skulle utspela sig i Trelleborgstrakten. Med författare J.F. Hansson (Osynlig makt) som inspiratör och lärare Maria Glawe och Malin Lundius som lärare och handledare, antog eleverna nya utmaningar och gav sig in i en kreativ skapandeprocess som fick oanade följder…

Innovativa yrkesmöten; hur arbetar en författare och en entreprenör? – Den breda vägledningen i praktiken

Samverkan Skola Arbetsliv Trelleborg arbetar för att öka samverkan mellan utbildning, arbetsliv och samhälle/omvärld och vill bidra till att elever utvecklar kompetenser som behövs i ett ständigt föränderligt samhälle. Uppdraget innovativa yrkesmöten gav eleverna möjlighet att utforska vad det innebär att vara författare och entreprenör samtidigt som de utvecklade språk-, läs-, och skrivförmågan, digital kompetens och andra viktiga framtidskompetenser. Vidare öppnade det upp för samverkan mellan olika skolstadier och samverkan mellan elever över programgränserna i gymnasiet; introduktionsprogram, studieförberedande- och yrkesförberedande program.

Nya lärandeupplevelser som stärker elevernas livslånga lärande

Eleverna, som medskapande aktörer; “från idé till färdig produkt”, fick förutom att utveckla tidigare nämnda förmågor, utveckla samarbetsförmågan både genom fysiska och digitala möten. De använde sin kreativitet och skaparkraft för att berätta och påverka. Dessutom fick de tillsammans med en författare ge ut en alldeles egen bok (både tryckt och digital). Det var en stor sak att uppleva bokrelease tillsammans med elever från olika gymnasieprogram, grundskolan och aktörer från näringslivet och samhällslivet. Dessutom fick de delta i boksignering och pressintervju, vilket också var nya spännande lärande upplevelser. Läs mer om arbetsprocessen i bloggen Kreativ design för lärande. 

Flexibla lärmiljöer i och utanför skolan + nyttjandet av digitaliseringen möjligheter

Eleverna arbetade både i och utanför skolan (de besökte bland annat platserna/miljöerna där berättelserna utspelade sig) och använde bland annat vår blogg och digitala plattform Google Classroom som arena; “mötesplats” för kommunikation och kunskapsfördjupning. Tack vare Google Drive och den smidiga delafunktionen fick jag inblick i skapandeprocessen i realtid och gav respons till eleverna före, under och efter textproduktionen. På vår blogg fanns också checklistor och annat användbart material som eleverna använde som stöd under skrivprocessen. Dessutom fick eleverna digital respons av andra elever och författaren Fredrik Hansson, vilket var till hjälp under skrivprocessen. Att få digital respons av en författare var en ny spännande och lärorik upplevelse för eleverna!

När eleverna fick grepp om den medskapande rollen tog de ett större ansvar för sitt arbete och lärande. Dessutom var det viktigt för eleverna att arbeta ihärdigt så att novellerna blev klara i tid. Vetskapen om den publika publiceringen, verkliga läsare och bokrelease gjorde ansträngningen och lärandet mer angeläget. Det gick tydligt att utläsa att skolarbetet blir viktigt när det är “på riktigt” och görs publikt.

Det är viktigt att också nämna hur elever med läs- och skrivhinder och andra utmaningar fick möjlighet att skriva i en gemenskap och göra sina röster hörda. Många elever berättade om lyckan att äntligen få skriva och dela med sig utifrån sina förutsättningar. De flesta har aldrig tidigare under sin skolgång fått möjlighet att skriva något publikt. Dessutom tyckte eleverna det var jätteroligt att använda staden Trelleborg som utgångspunkt för att skapa något nytt och annorlunda. Helt enkelt ett händelserikt och äventyrligt Trelleborg…

Kartan där alla noveller utspelar sig är ritad av Liam Åkeson Rayner

Betydelsefulla relationella band stärktes

Förutom ökad måluppfyllelse stärktes också relationella band mellan eleverna. Genom samarbetslärande växte teamkänslan och den personliga utvecklingen. De vågade anta nya utmaningar och därmed gå utanför komfortzonen. En lärande gemenskap är ett centralt inslag i värdeskapande lärande och syftar till att skapa en trygg och tillåtande lärandemiljö. Genom arbetssättet fick dessutom eleverna möjlighet att mötas över programgränserna och därmed bidra till att stärka gemenskapen på skolan. Ytterligare en vinst var samverkan med elever och lärare från grundskolan och vårt samarbete med skolans mediatek. Mediateket, som fått utmärkelsen Skolbibliotek i världsklass, bidrar till att stärka elevernas förmåga att påverka sitt lärande och sin delaktighet i samhället.

Eleverna reflekterar

Inför den stora dagen; bokreleasen i skolans mediatek, blickade vi tillbaka på processen och utvärderade. Eleverna reflekterade över den nya lärupplevelsen och sin delaktighet. Här följer några citat ur elevernas reflektionsloggar:

Det ska bli så kul att ha skapat en bok som senare ska användas i skolor runt om i Trelleborgs kommun. Jag har lärt mig hur man gör för att läsarna ska fastna i boken.

Jag tycker det är väldigt bra att jobba så här med att skriva noveller för att man får låta sin fantasi flöda. Jag tycker detta arbetet har varit mycket lärorikt.

Jag har varit kreativ och tänkt ut olika idéer. Jag har blivit bättre i skrivandet, särskilt på att skriva noveller. Jag hade aldrig kunnat tänka mig att detta arbete skulle bli så stort som det faktiskt blivit. Vi har även fått feedback på vår novell från en författare vilket är enligt mig är väldigt stort, det är ingen möjlighet man ska ta för givet. Jag är ganska exalterad inför torsdagens fest.

Det ska bli spännande att få komma dit och träffa nytt folk. Det som jag har lärt mig från att ha skrivit min egen novell är att skriva med egna tankar, känslor och om någon händelse ex. något dåligt eller spännande som kommer hända i novellen. Att ha jobbat med novellprojektet har varit kul, spännande och lite utmanande.

Det har varit en riktig utmaning att jobba med skrivandet, men jag har fått chansen till att uppleva uppgiften. På torsdag (18/5) kommer det att bli mycket roligt och spännande.

Real case – Jag har lärt mig väldigt mycket med novellen, det var svårt att komma igång med det i början. Mina förväntningar är att det ska bli spännande att ha den här lilla releasedagen.

Jag har utvecklat min förmåga att skriva noveller, gestalta och utforskat min fantasi. Dessutom, har jag fått insikten att jag kan om jag lägger manken till det. Som jag nämner ovan så vet jag nu att jag kan skriva, bara jag tar tiden till att skriva, så när skolan är slut […] kommer jag börja skriva på egen hand, bl.a. fanfiction. Hoppas att boken kommer vara till nytta till någon och att den precis som 16 rader kommer inspirera någon till att undersöka sin egna förmåga att skriva.

Av detta projektet har jag lärt mig att skriva en novell på bästa sätt, genom det har jag tränat mig på att skriva en sammanhängande text med en meningsfull handling dessutom har jag fått träna på mina största svagheter som då är att sätta ut punkt och stor bokstav. Mina förväntningar om den kommande bokreleasen är att det kommer vara mycket folk med mycket aktivitet. Jag tror alla kommer vara spända och aningen nyfikna på novellboken. Jag tycker att det är kul att ett arbete som jag till en början bara trodde skulle vara en uppgift som alla andra som man då bara lämnar in och får en bedömning på, men detta har blivit så mycket större än bara en inlämningsuppgift.

Att skriva novellen har varit en utmaning och faktiskt väldigt roligt och spännande. Jag har lärt mig mycket om mitt skrivande. Det jag märker på mig själv när jag skrev denna novell är att jag utvecklas hela tiden samt att jag är chockad att den ska spridas vidare, men det visar sig att jag har gjort en bra text. Jag är så klart stolt över mig själv och jag vet att jag kan mer än vad jag tror.

Denna novell visade mycket på att jag kan, så jag är så glad att jag skrev en novell.

Min reflektion

Skolutveckling på alla nivåer, där initiativen tillåts komma från lärare, är vårt helhetskoncept med Real Case – lärande för hållbar utveckling. Noveller från Trelleborg är förankrat på alla nivåer i styrkekedjan, vilket vi är stolta över. Lärarhandledningen till novellboken, som jag och Malin samarbetade för att ta fram, syftar till att fler lärare ska bli inspirerande och våga pröva ett nytt sätt att arbeta där eleverna är inkluderade, delaktiga och medskapande oavsett olikheter och där lärare och andra aktörer, både i och utanför skolan samverkar för elevernas bästa. Det finns en enorm styrka i att arbeta tvärfunktionellt eftersom det optimerar elevernas utbildning. (När jag skriver elever inkluderas också barn.) Tiderna förändras; läraryrket är inte längre ett ensamarbete utan ett samarbete “på riktigt”. Dessa förutsättningar måste skapas av skolledningen och ledas för att få fäste i organisationen.

Skolan knyts närmare arbetslivet och omvärlden, vilket öppnar upp för en bredare vägledning för eleverna; “insikt, utsikt och framsikt”. Dessutom leder elevernas kunskapsutveckling till värdeskapande; win-win! De använder fantasi och kreativitet för att skapa och anstränger sig för att utveckla språk-, läs och skrivkompetensen för att berätta och påverka. Den läsfrämjande bok som de skapat tillsammans får betydelse för andra både i och utanför skolan. Språk, läs och skrivsvårigheter får aldrig bli ett hinder för lärande och utveckling. Det är vår uppgift i skolan att ständigt söka nya vägar för att hitta lösningar så att eleverna kan nå så långt som är möjligt i sin kunskapsutveckling och växa som människor. Vi har alldeles för många barn och unga som tystnar i skolan och går miste om att bli medskapare i sin egen utbildning. Den bakomliggande tanken med Noveller från Trelleborg är just inkluderande undervisning där olikheter är en tillgång. Språklig sårbarhet, dyslexi eller andra hinder får aldrig stå i vägen för lärande och utveckling i skolan. Samarbetet med författaren J.F. Hansson var mer än bara koppling till arbetslivet. Fredriks egen berättelse gav eleverna mod att våga skriva och dela med sig. Dessa tänkvärda ord får avsluta mitt inlägg;

Som ung hade jag en välutvecklad fantasi, men hade svårt att uttrycka mig i skrift. Jag hade vad man kallar läs- och skrivsvårigheter. I dag skulle jag förmodligen ha fått diagnosen dyslexi. Det visade sig senare att behovet av att uttrycka mig var starkare än min begränsning. Sakta men säkert lärde jag mig att övervinna rädslan att göra fel och vågade uttrycka mig i både text och bild. Något jag aldrig ångrat. /…/ Alla kan nå sin dröm  bara man är villig att arbeta hårt för att nå dit och aldrig ge upp. /…/ Vem vet vad dessa talangfulla elever kommer att skapa i framtiden… (J. F. Hansson).

Författaren Fredrik samtalar med stolta Sandra som upplevt en helt ny lärandeupplevelse.

Våra skolbibliotekarier i världsklass har varit en viktig del i arbetet med Noveller från Trelleborg.

Nyfika kollegor är förväntansfulla inför bokreleasen!

Förvaltningschefen har designat bokmärket och lyfter fram “Noveller från Trelleborg” i samband med en gemensam fortbildningsdag för samtlig pedagogisk personal i Trelleborgs kommun.

Tre stolta innovatörer som tillsammans med eleverna fått “Noveller från Trelleborg” att bli verklighet. Jag är även stolt projektledare!

Sist, men inte minst vill jag tacka alla som gjort “Noveller från Trelleborg” möjligt. Det märks när utbildning gör skillnad på riktigt. Det kommer till uttryck genom individuell stolthet – elevernas stolthet som lätt gick att fånga in såväl under processen som under bokreleasen. Det kommer även till uttryck genom den organisatoriska stolthet som visades när “Noveller från Trelleborg” delades ut i samband med bildningsförvaltningens kompetensutvecklingsdag för all pedagogiska personal. Den stoltheten är en källa till kreativitet och innovation. Det som framträder är önskan om en lärande gemenskap där varje individ känner stolthet över sin förmåga och sin betydelse i ett större sammanhang. Så närmar vi oss bildningsförvaltningens vision för alla förskolor och skolor i Trelleborgs kommun:

9000 stolta barn, elever och studerande i Trelleborg.
Vårt fokus är att skapa ansvarstagande medborgare, som tror på sin förmåga, kan samspela med andra, har drömmar, mål och fortsatt lust till ett livslångt lärande!