Om Maria Glawe

Jag heter Maria Glawe och arbetar på Söderslättsgymnasiet (tidigare FN-skola) i Trelleborg sedan 2010. Där undervisar jag i svenska utifrån en global hållbarhetsprofil, är ämnesansvarig i svenska och ingår i en utvecklingsgrupp som arbetar nära skolledningen med fokus på skolans demokrati- och värdegrundsarbete. Tidigare arbetade jag i grundskolan (åk 6-9) i Malmö stad dels som undervisande lärare och mentor dels som processledare med inriktning mot undervisningsutveckling och att leda och driva kollegialt lärande.

Jag är legitimerad lärare i svenska för gymnasiet och legitimerad lärare i svenska, svenska som andraspråk, religion och historia för grundskolan (åk 3-9). 2013 meriterades jag som förstelärare med inriktning mot undervisningsutveckling och att leda och driva kollegialt lärande. 2014 erhöll jag min speciallärarexamen inriktning språk-, läs- och skrivutveckling samt en fil. mag. i specialpedagogik.

Utbildning och lärande för hållbar utveckling

För ett antal år sedan grundade jag utbildningskonceptet Sustainable Stories som bygger på ett designorienterat perspektiv på lärande, co-creation och lärande för hållbar utveckling. Utbildningskonceptet prisades med Region Skånes miljöstipendier 2019 och är ett initiativ som syftar till att ge hållbarhetsfrågor en naturlig plats i undervisningen. Jag har genom åren mottagit en rad utmärkelser för mitt ledarskap och arbete med lärande för hållbar utveckling, exempelvis Sveriges bästa lärare 2018, Guldäpplet 2018 och Årets FN-lärare 2019. Ta del av motiveringarna här: Utmärkelser Jag är projektledare för flera samskapande projekt som kopplas till hållbar utveckling, bland annat det globala projektet Sustainable Poetry. Projektet har prisats med Läsguldet 2019 (Myndigheten för tillgängliga medier) och The European Label – Europeisk kvalitetsutmärkelse för språkundervisning 2019 (Skolverket och EU-kommissionen för utbildning, kultur och ungdomsfrågor).

Designtänkande i undervisningen

2021 släpps min första bok Innovativ design för lärande som jag har skrivit tillsammans med professor emeritus Staffan Selander. Boken ger bland annat konkreta exempel på hur man kan arbeta med undervisning och lärande för hållbar utveckling, med fokus på digitala resurser och internationell samverkan över ämnesgränser. I boken kopplas det praktiskt didaktiskt arbetet samman med ett teoretiskt perspektiv och utvecklingsinriktad forskning. Innovativ design för lärande kan användas både i lärarutbildning och vidareutbildning. Läs ett smakprov av boken här: Innovativ design för lärande.

Leda lärande för hållbar utveckling

Ett av mina intresseområden är att bygga professionella gemenskaper för lärande och skapa samarbetande kulturer som gynnar elevernas lärande och utveckling samt bidrar till skolutveckling på hållbar väg. Ett dynamiskt ledarskap har stor betydelse för skolans omställningsarbete i det som rör lärande och hållbar utveckling.