Om Maria

 

Jag heter Maria Glawe och arbetar som förstelärare och speciallärare på Söderslättsgymnasiet. Jag arbetar också med förvaltningsövergripande utvecklingsarbete i Trelleborgs kommun.

Jag har skapat Facebookgruppen Lärande för hållbar utveckling och är skribent på Lärarförbundets Förstelärarblogg. 

Mina intresseområden är framförallt design av inkluderande lärmiljöer, som med stöd av teknologi och digitalisering och lärande för hållbar utveckling, knyter samman skola, arbetsliv och omvärld i värdeskapande projekt. Ytterligare ett intresseområde är förändringsledarskap och kollegialt lärande.

 

Kort om mina uppdrag

 

Dagligen arbetar jag med förnyelse av undervisning med IKT, språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, entreprenöriellt och värdeskapande lärande inom ramen för hållbar utveckling, Deep Learning förmågor samt inkluderande lärmiljöer. Vidare handleder jag lärare i språk-, läs-, och skrivdidaktik, LHU, digitalisering och specialpedagogiska undervisningsstrategier samt ingår i bildningsförvaltningens utvecklingsteam för prioriterade utvecklingsområden. Bland annat organisering, genomförande och uppföljning av fortbildningsinsatser för skolledare, processledare, förstelärare och pedagogisk personal i kommunen. Jag är också pedagogisk ambassadör för SSA i Trelleborgs kommun; samverkan skola, arbetsliv och omvärld.

 

Mitt bidrag till det utvidgade kollegiet

 

Min blogg syftar till att bidra till det kollegiala utbytet om utbildning, lärande och skolutveckling som sker digitalt i olika forum. I försteläraruppdraget ingår bland annat att sprida kunskap och exempel från verksamheten och ta del av aktuell forskning och beprövad erfarenhet och sprida det till kollegor. Mitt uppdrag är också att delta i kommunövergripande och synliggöra undervisning kopplat till bildningsförvaltningens utvecklingsarbete; språk och kunskapsutvecklande arbetsätt, samverkan skola, arbetsliv och omvärld, digitalisering och inkluderande lärmiljöer.

Min förhoppning är att det jag delar med mig av ska inspirera till förändring och utveckling i skolan. Tillsammans kan vi genom erfarenhetsutbyte och professionellt lärande skapa tillgängliga lärmiljöer för alla och samtidigt ge hållbarhetsfrågorna en central plats i skolan.

Varmt välkommen till min blogg!

Maria Glawe

 

Utbildning i urval

 

  • Meriterad förstelärare med specialpedagogisk inriktning
  • Filosofie Magisterutbildning i specialpedagogik
  • Speciallärarexamen inrikting språk-, läs och skrivutveckling
  • Gymnasielärarutbildning i svenska
  • Grundskollärarexamen svenska, historia och religion
  • Grundskollärarutbildning i svenska som andraspråk
  • Processledarutbildning
  • Handledarutbildning Läslyftet
  • Specialpedagogikutbildning inriktning interkulturell profil
  • Specialpedagogikutbildning inriktning NPF

Mer information om mina utbildningar och erfarenheter finns på Linkedin