Maria Glawe – Skolan som gemenskap

 

Mina ledord: Gemenskap, delaktighet och medskapande

Föreställ dig en levande mötesplats där mod och kreativitet uppmuntras, där alla är inspirerade och känner lust att lära. Föreställ dig en lärande gemenskap där alla känner trygghet, är medskapande, kan nå sin fulla potential och samtidigt bidra till en hållbar värld. Föreställ dig kraften i olikheter som blommar ut och viljan att använda kunskaper och förmågor för att skapa förändring tillsammans. Det ger energi som räcker långt efter skoldagen är slut.

 

Tillsammans skapar vi en ny berättelse om skolan

Jag är Maria Glawe och verkar för en hållbar skola och ett hållbart samhälle som alla, inte bara vill, utan också kan tillhöra. Jag vill inte tänka och göra som vi alltid gjort. I stället vill jag genom medskapande (Co-creation) göra skolan till en gemenskap där barn och unga, lärare och skolledare känner lust och glädje över att göra fantastiska saker tillsammans som ger goda effekter på lärande, välbefinnande och vår gemensamma värld. För att alla ska utvecklas till sina bästa jag behöver vi samarbeta inom skolan, med aktörer utanför skolan och bygga en stark gemenskap. 

 

Medskapande pedagogik 

Genom att möjliggöra för unga människor att utveckla ett dynamiskt mindset och genom kreativ, utmanande och upplevelsebaserad undervisning, där eleverna är medskapande, ökar måluppfyllelsen och välbefinnandet. Min målsättning är att skapa de bästa förutsättningarna så att ungdomar med egen drivkraft och teamet som resurs kan nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling, uppfylla sina drömmar och bidra till att förändra samhället i en hållbar riktning. Dessutom vill jag inspirera lärare till att våga gå utanför sin komfortzon för att ta sin undervisning till en helt andra höjder. Medskapande pedagogik har en magisk effekt.  

Välkomna utmaningar, samarbeta och häng med på ett spännande äventyr! Tillsammans kan vi förändra världen genom utbildning och lärande för hållbar utveckling.

Maria

Jag är meriterad förstelärare, leg. gymnasielärare och speciallärare på Söderslättsgymnasiet och arbetar främst med undervisningsutveckling och som ledare för kollegialt lärande. Ytterligare ett uppdrag är kvalitets- och utvecklingsarbete på Bildningsförvaltningen, Trelleborgs kommun.