Bild: Bo Helmersson

Vad roligt att du hittat till min sida! Välkommen och tack för att du visar intresse för barns och ungas rätt till en meningsfull och likvärdig utbildning som genomsyras av lärande för hållbar utveckling.

Jag arbetar som förstelärare och speciallärare på Söderslättsgymnasiet i Trelleborg (tidigare FN-skola) och har dessförinnan arbetat som lärare och processledare inom grundskolan. Under många år har jag engagerat mig i ett dynamiskt tvärvetenskapligt samskapande för att sätta utbildning och lärande för hållbar utveckling överst på agendan i förskolan och skolan.

Hur tänker och arbetar en teorigrundad och innovativ designer?

2021 debuterade jag som författare med boken Innovativ design för lärande som jag skrivit tillsammans med forskaren Staffan Selander. Boken ger inspiration och idéer för att arbeta utifrån ett designorienterat perspektiv med lärande för hållbar utveckling som röd tråd i förskolans och skolans undervisning. Boken kan användas både i lärarutbildning och i vidareutbildning för lärare.

Jag projektleder även olika hållbarhetsprojekt som kopplas till utbildningsidén Sustainable Stories och är ordförande i den ideella föreningen Sustainable Poetry som driver det globala projektet Sustainable Poetry – Barns och ungas röster för en hållbar framtid.

Jag skriver och delar gärna med mig i olika sammanhang för att berika och skynda på utvecklingsarbetet som kan ge alla barn och unga, oavsett bakgrund och förutsättningar, möjlighet att engageras i en utbildning som genomsyras av hållbar utveckling (Läs mål 4 och delmål 4.7 i Agenda 2030). Jag har även startat Facebook-gruppen Hållbar utveckling i förskolan, grundskolan och gymnasiet , som är en mötesplats och ett samtalsforum för alla som är intresserade av utbildning och lärande för hållbar utveckling i förskolan, grundskolan och gymnasiet. Det är en plats där vi kan dela kunskaper och erfarenheter, utforska och utbyta nya idéer samt samskapa för att ge hållbarhetsfrågorna en central plats i förskolan och skolan. Dessutom kan vi hjälpas åt att sprida kunskap om de globala målen och stärka genomförandet av Agenda 2030.

I mitt uppdrag som processledare och förstelärare har jag genom åren varit drivande i kollegialt lärande och skolutveckling, bland annat i Läslyftet, inom tillgänglig utbildning, design för och i lärande, implementeringen av Google Education samt inom lärande för hållbar utveckling. Under ett antal år har jag också varit ämnesansvarig i svenska på Söderslättsgymnasiet. Under läsåret 2022/2023 har jag tilldelats uppdraget som processledare dels inom Bildningsförvaltningens prioriterade utvecklingsområde: inkluderande undervisning för särskilt begåvade elever, dels inom skolans övriga prioriterade utvecklingsområden.

Jag har även arbetat med hållbar utveckling och Agenda 2030 på kommunledningsförvaltningen i Trelleborgs kommun. Mitt uppdrag som projektledare för Trelleborgs medverkan i det nationella projektet Glokala Sverige handlade om att stärka kunskap och engagemang för Agenda 2030 bland politiker och tjänstepersoner i kommunen. Bland annat resulterade utvecklingsarbetet i genomförandet av Trelleborgs framtids- och innovationsdag. I utvecklingsarbetet satsades det särskilt på barns och ungas delaktighet och medskapande i den lokala demokratin och samhällsutvecklingen på hållbar väg.

Mer information om mina utbildningar och yrkeserfarenheter finns på Linkedin. I Omnämnd i media finns även artiklar och reportage och i Nomineringar & utmärkelser framgår motiveringar till de priser jag tilldelats för mitt ledarskap och undervisning.

Jag hoppas du hittar inspiration och nya idéer för att utveckla ditt ledarskap – din undervisning – din förskola/skola – för en hållbar framtid – tillsammans med barn och unga, kollegor och omgivande samhällsaktörer. Varmt välkommen att kontakta mig.

Bästa hälsningar

Maria