Maria Glawe

Föreställ dig skolan som en levande mötesplats där mod och kreativitet uppmuntras, där alla är inspirerade och känner lust att lära. Föreställ dig en lärande gemenskap där alla känner trygghet, är medskapande, kan nå sin fulla potential och samtidigt bidra till en hållbar värld. Föreställ dig  kraften i våra olikheter som berikar, hur vi blommar ut och delar viljan att använda kunskaper och förmågor för att skapa förändring tillsammans. Det ger energi som räcker långt efter skoldagen är slut. 

Jag heter Maria Glawe och arbetar för en hållbar skola och ett hållbart samhälle som alla, inte bara vill, utan också kan tillhöra. I stället för att tänka och göra som vi alltid gjort vill jag genom medskapande (Co-creation) göra skolan till en gemenskap där barn och unga, lärare, skolledare och aktörer utanför skolan känner lust och glädje över att utforska nya vägar och göra fantastiska saker tillsammans som ger goda effekter på lärande, välbefinnande och vår gemensamma värld. Mina ledord är gemenskap, delaktighet och medskapande.

Genom att möjliggöra för unga människor att utveckla ett dynamiskt mindset och genom kreativ, utmanande och upplevelsebaserad undervisning, där eleverna är medskapande, ökar måluppfyllelsen och välbefinnandet. Min målsättning är att skapa de bästa förutsättningarna så att unga med egen drivkraft och teamet som resurs kan nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling, uppfylla sina drömmar och bidra till att förändra samhället i en hållbar riktning. 

Dessutom vill jag inspirera lärare till att våga gå utanför sin komfortzon för att ta sin undervisning till en helt andra höjder. Medskapande pedagogik har en magisk effekt. Det handlar om att våga utmana invanda tankar, omfamna förändringar, välkomna utmaningar och samarbeta tvärfunktionellt. Samtidens- och framtidens utbildning frigör elevernas potential och ger en karta och kompass för att navigera utforskande, tryggt och säkert i en snabbt föränderlig värld.

Tillsammans kan förändra världen genom god utbildning för alla och lärande för hållbar utveckling.

Maria Glawe

Jag är meriterad förstelärare, leg. grund-, gymnasie- och speciallärare på Söderslättsgymnasiet och arbetar främst med undervisningsutveckling samt leder kollegialt lärande. Därtill arbetar jag med kvalitets- och utvecklingsarbete på Bildningsförvaltningen i Trelleborgs kommun.