Framtidssagor från Trelleborg – Lärande för hållbar utveckling

Lärande för hållbar utveckling

Hur skapar vi förutsättningar för barn och elever att rustas för en snabbt föränderlig värld och nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling samtidigt som de uppfyller sina drömmar och tar ansvar för att bidra till en hållbar värld? I styrdokumenten framgår att lärande för hållbar utveckling ska genomsyra allt skolarbete. Tillsammans med barn och elever, som har en delaktig, inkluderande, medskapande och utforskande roll, tänker lärare, speciallärare, IKT-pedagoger, sagopedagoger med flera nytt och kreativt kring lärande för att stärka elevernas måluppfyllelse och samtidigt bidra till hållbar utveckling.

Elever från Söderslättsgymnasiet har tillsammans med barn från förskolan och elever från grundskolan i Trelleborgs kommun, använt fantasi och kreativitet för att skapa en digital sagosamling tillsammans. I samband med Världsbokdagen den 23 april 2018 publicerades sagosamlingen på bloggen för läsare både i och utanför skolan.

Ta del av framtidssagorna och hur vi arbetat under läsåret via bloggen Framtidssagor från Trelleborg – Lärande för hållbar utveckling.