Framtidssagor från Trelleborg – Barn och unga är medskapande, berättar och påverkar

Stolt initiativtagare och projektledare tillsammans med SSA

Hur skapar vi förutsättningar för barn och elever att rustas för en snabbt föränderlig värld och nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling samtidigt som de uppfyller sina drömmar och tar ansvar för att bidra till en hållbar värld? I styrdokumenten framgår att lärande för hållbar utveckling ska genomsyra allt skolarbete.

Tillsammans med barn och elever, som har en delaktig, inkluderande, medskapande och utforskande roll, tänker och agerar lärare i olika ämnen, speciallärare, IKT-pedagoger, sagopedagoger, skolbibliotekarier med flera nytt och kreativt kring lärande för att stärka elevernas måluppfyllelse och samtidigt bidra till hållbar utveckling.

Elever från Söderslättsgymnasiet har tillsammans med barn från förskolan och elever från grundskolan i Trelleborgs kommun, använt fantasi och kreativitet för att skapa en digital sagosamling tillsammans som kopplas samman med hållbar utveckling och Agenda 2030. I samband med Världsbokdagen den 23 april 2018 publicerades sagosamlingen i bloggform för läsare både i och utanför skolan. Sagosamlingen ingår som en del i vårt läsfrämjande arbete, vilket löper som en röd tråd från förskolan till gymnasiet.

Under de värdeskapande lärprocesserna har vi utgått från barnens och ungdomarnas intressen och frågor och skapat möjligheter till samverkan med olika aktörer i det omgivande samhället. Eleverna berikades med kunskap om hållbar utveckling genom olika undervisningsaktiviteter och genom att besöka olika företag för att få ta del av deras hållbarhetsarbete. En del företag och organisationer har omvänt besökt förskolorna och skolorna för att stärka kunskaperna kring hållbar utveckling. Eleverna fick lära sig mer om vilka strategier som finns för alla områden av hållbarhet samt vilka värderingar företaget står för. Ett prioriterat område för att nå visionen som gäller för samtliga förskolor och skolor i Trelleborgs kommun är att öka samverkan mellan skola och arbetsliv och omvärld. Genom att arbeta utifrån tre parametrar, insikt – utsikt – framsikt, får barn, elever och studerande valkompetens för att de ska kunna göra väl underbyggda framtidsval (SSA, Trelleborg). Ytterligare prioriterade områden som varit i fokus är språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt och digital kompetens.

Besök gärna bloggen för att ta del av sagosamlingen och arbetsprocesserna Framtidssagor från Trelleborg

Jag som stolt projektledare, handledare och undervisande lärande vill lyfta fram alla barn och elever samt all pedagogisk personal som varit medskapare och gjort “Framtidssagor från Trelleborg” till något alldeles unikt. Det är troligen världens första digitala sagosamling som kopplas samman med Agenda 2030 och troligen den första digitala sagosamlingen som sammanför förskolan, grundskolan och gymnasiet i en lärande gemenskap utifrån ett inkluderande perspektiv där skolan, näringslivet och det omgivande samhället dessutom knyts samman för att stärka språk- och kunskapsutveckling, digital kompetens och andra viktiga framtidskompetenser, bland annat att lära för livet. Nyckeln till framgång är att våga göra något annorlunda, samarbeta och låta eleverna påverka. Vi är alla vinnare i en skola som ser olikheter som en resurs och där alla röster hörs. Tillsammans skapar vi framtiden! En hållbar framtid där alla inte bara vill utan också kan vara medskapande.

Barn och ungdomar släppte egen sagosamling – Trelleborgs Allehanda

Trelleborgselever släpper digitala sagor – 24Trelleborg