Om Maria

Mitt intresse för skolutveckling började redan när jag var barn. Medan lärarna höll monolog vid katedern flög mina tankar högt och fritt i skolsalen. Jag fantiserade och drömde om hur vi (elever) fick vara inkluderade i kreativa lärprocesser där våra röster, idéer och eget skapande fick ta plats och blomma ut. Den drömmen har jag förverkligat genom att utbilda mig till lärare och arbeta som lärare under 16 år.

2005 började jag undervisa i grundskolan för att sedan 2010 övergå till undervisning i gymnasiet. Jag är legitimerad lärare i svenska, svenska som andraspråk, historia och religion för åk 3-9 samt svenska för gymnasiet och SFI. Sedan 2010 är min arbetsplats Söderslättsgymnasiet i Trelleborg där jag arbetar som gymnasielärare i svenska, förstelärare inriktning literacyutveckling och lärande i digitala undervisningsmiljöer och speciallärare inriktning språk-, läs- och skrivutveckling. Jag undervisar elever från olika gymnasieprogram i ämnet svenska som genomsyras av ett lärande för hållbar utveckling och möter ofta elever i undervisningen som befinner sig i språklig sårbarhet. Jag har bland annat en speciallärarexamen inriktning språk-, läs- och skrivutveckling och en fil. mag i specialpedagogik. 2013 blev jag meriterad förstelärare och ser många likheter med intraprenörens funktion i verksamheten. Uppdraget handlar i huvudsak om att innovera och utveckla undervisningen för ökad måluppfyllelse och att driva kollegialt lärande. Ett av flera fokusområden är att bidra till att främja och möjliggöra undervisning och lärande för hållbar utveckling samt att utveckla samskapande digitala lärmiljöer som kopplar ihop skolan med det omgivande samhället. Jag har ett stort engagemang för att bidra till att kultur, konst och poesi ska bli ett naturligt inslag i barns och ungas lärande och utveckling. Genom inspiration och kulturella upplevelser kan barn och unga utveckla sin egen skapandekraft och uttrycksförmåga.

Innovativ design för lärande

Nyligen har jag skrivit min första bok tillsammans med Staffan Selander, landets första professor i didaktik. Boken som släpps i slutet av sommaren 2021 heter Innovativ design för lärande. Den handlar om hur ett teoretiskt utvecklingsarbete kan leda till ett nytt didaktiskt tänkande – från klassrummet och samarbete inom kommunen till internationella projekt. Boken ger flera konkreta exempel på hur man kan arbeta med undervisning och lärande för hållbar utveckling, med fokus på digitala resurser och internationell samverkan över ämnesgränser. Boken riktar sig till lärare, lärarstuderande och till rektorer.

Sustainable Stories

Jag har initierat och över tid vidareutvecklat Sustainable Stories, vilket är ett undervisningskoncept som tar sin utgångspunkt i utbildning och lärande för hållbar utveckling och Agenda 2030 där berättelsen är det pedagogiska verktyget och där samskapande står i fokus. Sustainable Stories ger unga framtidshopp och stärkt handlingskompetens samtidigt som det främjar hållbar utveckling. – Utdrag ur motiveringen till Region Skånes Miljöstipendium 2019 som tilldelades Maria Glawe för arbetet med Sustainable Stories. En central del i undervisningskonceptet är att arbeta projektinriktat med elever som aktiva medskapare i såväl undervisningen som i samhällsutvecklingen. Några projekt som ingår i Sustainable Stories-konceptet är: Sustainable Poetry I Kim Walls fotspår Framtidssagor och Vår stad 2030. Samtliga projekt kopplas till hållbar utveckling och Agenda 2030.

Jag har sedan 2005 arbetat framgångsrikt med bloggen som pedagogiskt verktyg i undervisningen. Bloggen är också värdefull i min egen kompetensutveckling och för att inspirera lärare och skolledare i det utvidgade kollegiet på nätet kring utbildning och lärande för hållbar utveckling. Jag tror vi kan göra undervisning mer innovativ, effektfull och hållbar genom att bygga digitala nätverk och professionella lärande gemenskaper där lärare kan mötas för att gemensamt identifiera komplexa utmaningar, skapa lösningar tillsammans och generera ny kunskap. Varmt välkommen att ta del av mina reflektioner som lärare, författare och projektledare!

Maria Glawe, Linkedin