Prisbelönat ledarskap och arbetssätt

Sveriges bästa lärare 2018 – Sydsvenska Handelskammaren

Foto: Roger Nellsjö

Juryns motivering:

Med sin förmåga att skapa en trygg och inkluderande lärmiljö och samtidigt vara drivande i nya, kreativa projekt hjälper hon sina elever att nå sin fulla potential. I sin undervisning förenar hon värdeskapande lärande med verklig samhällsförankring när hon projektleder uppdrag med aktörer i näringslivet. Genom att sätta lärandet i ett större sammanhang lyckas hon skapa en glädje i att lära sig och utvecklas. Maria andas utveckling, innovation och mod, och är en förebild för både elever och lärare. För sitt gedigna engagemang och sin pedagogiska skicklighet är Maria värdig utmärkelsen Sveriges Bästa Lärare 2018.

Vinnare av det prestigefyllda lärarpriset Guldäpplet 2018

Foto: Bo Helmersson

Juryns motivering:

För att hon genom innovativa samarbetsprojekt tar in omvärlden i klassrummet och tillsammans med sina elever och kollegor ständigt utvecklar undervisningen där digital teknik används för att skapa en engagerande och motiverande undervisning som bidrar till fördjupande kunskaper.”

Årets FN-lärare 2019 – FN-förbundet

Foto: Malin Ensgård

Juryns motivering:

Genom ett stort engagemang och ett genomgående arbete med Agenda 2030 och de globala målen i sin undervisning inspirerar och uppmuntrar Årets FN-lärare både sina kollegor och elever på ett mycket kreativt sätt. Hon visar hur man med nyskapande och alternativa metoder såsom miljöpoesi kan finna spännande vägar till kunskap och intressera elever för globala frågor, även utanför skolan och lokalt i samhället. Därför tilldelas priset Årets FN-lärare 2019 Maria Glawe som gör globala målen till en naturlig del av elevernas vardag.

Övriga nomineringar och utmärkelser:

Nominerad till Guldäpplet 2017

Nominerad till webbstjärnans lärarpris 2018

Nominerad till Trevor Dolan Priset 2019

Hedersomnämnande – Skolornas fredspris 2014 – Emerichfonden