Föreställ dig en lärande gemenskap där alla känner trygghet, lust att lära, är medskapande och når sin fulla potential