Projekt- och processledare

Jag arbetar också som projektledare på kommunledningsförvaltningen, avdelningen för hållbar utveckling. Mitt uppdrag är projektledning av kommunens medskapande i Glokala Sverige.

Vidare är jag dels ledamot i kommundirektörens arbetsgrupp för chef- och ledarskapsutveckling i Trelleborgs kommun och dels ledamot i Tillitsakademin/Trelleborg.