I samband med källkritikens dag och under mars månad kan du arbeta med IIS digitala lektioner i undervisningen för att stärka och fördjupa elevernas källkritiska tänkande. Samtidigt bidrar ni till Unicefs viktiga insats så att fler barn får gå i skolan. Win -win!

Klicka på inlägget I dag har vi bidragit till Unicefs arbete så att fler barn får chans att gå i skolan för att läsa hur vi gjorde under källkritikens dag och ta del av några elevers reflektioner.

Nuförtiden är alla dagar som första april. Vi behöver därför ständigt hålla utkik efter falska eller feltolkade påståenden (Emma Frans).

Bildkälla: IIS