Ett genomgående budskap i Factfulness är att se upp för enkla idéer och istället välkomna komplexitet och kombinera idéer.

Rosling och hans team vill bland annat hjälpa lärare att göra världen mer begriplig för elever i skolan. I boken Factfulness – Tio knep som hjälper dig att förstå världen förmedlas varför vi ständigt missförstår världens utveckling och vad vi kan göra för att bryta dessa tankefel. Om du vill förändra världen måste du förstå hur den faktiskt fungerar, vilket är genomgående i ett lärande för hållbar utveckling. För att kunna förstå och arbeta med de globala målen för hållbar utveckling i undervisningen behövs en faktabaserad världsbild. När mina gymnasieelever skapade “Global Quiz” i samband med InnoCarneval 2018 och skrev remissyttrande på kommunens klimatanpassningsplan var Factfulness ett centralt inslag. Med en faktabaserad världsbild fick de å ena sidan syn på att det finns mycket som är dåligt i världen, och å andra sidan förståelse för att mycket håller på att bli bättre. Genom faktabaserade kunskaper om världen inser vi således vad som behöver göras för att bidra till en bättre värld. Att komma till insikt är ett första steg, nästa steg är att gå från tanke till handling. Det sistnämnda är, som vi vet, den stora utmaningen.

Rikta blicken mot det komplexa

Under läsningens gång gjorde jag många kopplingar till min egen undervisning och det utvecklingsarbete jag bidrar till på kommunövergripande nivå. Att stärka elevernas kritiska tänkande och handlingskraft kräver medvetenhet och strategier. Ett av våra viktiga uppdrag i skolan är att rusta eleverna med verktyg så att de självständigt kan hantera det ständiga “brus” de omges av. Dels vill vi minimera informationsstressen, dels få fart på tänkandet och öka kunskaperna, dels utveckla handlingskompetens. Roslings vill att vi ser upp för enkla lösningar och uppmanar oss att rikta blicken mot det mer komplexa. Factfulness innebär bland annat att inse att ett enda perspektiv kan kväva ens fantasi. Det är alltså viktigt att betrakta ett problem ur flera olika perspektiv för att få större förståelse och hitta bättre lösningar. Författarna förmedlar till oss att skaffa en verktygslåda och inte nöja oss med bara ett verktyg. Om din älsklingsidé är en hammare, sök upp kollegor med skruvmejslar, skriftnycklar och måttband. Var öppen för idéer från andra områden. Ett lärande för hållbar utveckling kännetecknas av: demokratiska arbetsprocesser där alla elever, oavsett olikheter och förutsättningar, är delaktiga och medskapande, lärare med god ämneskompetens som vågar lära tillsammans med sina elever, ett kritiskt förhållningssätt, ämnesövergripande samarbeten och en mångfald av pedagogiska metoder.

Välj ödmjukhet och nyfikenhet 

Roslings anser att det viktigaste vi kan lära eleverna är ödmjukhet och att väcka deras nyfikenhet. Vi ska inte skämmas för att säga “jag vet inte” och vara villiga att ompröva våra åsikter när ny fakta presenteras. Uppmaningen lyder; var öppen för nya perspektiv och sök aktivt efter ny information. Författarna betonar vikten av att både barn och vuxna behöver en faktabaserad världsbild för att förstå, navigera i livet och fatta bättre beslut. Istället för stress och hopplöshet kan vi känna trygghet, energi och kraft.

Vi har en gemensam plan som gäller för hela världen, vilket är unikt. Agenda 2030 inbjuder oss alla att hjälpas åt att säkra världens framtid, vilket så klart kräver samarbete. Kärnfrågan är vilken framtid du vill ha, följt av vilken förebild du vill vara? Kom ihåg att alla inte kan göra allt, men alla kan göra något.

När det “omöjliga” blir möjligt

Boken gav mig mycket läsglädje, kunskap och väckte nya frågor. Den har blivit underlag för många intressanta samtal med familjen och vänner under sommaren. Till hösten ser jag fram emot fler berikande samtal med mina elever (nu har vi också en bok att använda i undervisningen och inte bara artiklar och filmklipp) och kanske redan i dag får jag samtala med dig och ta del av din läsupplevelse i FB-gruppen Lärande för hållbar utveckling.

Roslings forskningsresor runt om i världen och hans många berättelser om misstag han begått och lärt sig av fick mig att tänka på hur avgörande passion är för att nå det “omöjliga”. Roslings passion finns i hans livsberättelse, så är det för oss alla. Han älskade det han gjorde, vilket blev hans fantastiska bidrag till världen. Det känner jag igen mig i. Det sägs att livet börjar där din komfortzon slutar och det är så sant. Det är där magin finns. Jag kände också igen mig då jag läste följande i boken; när folk säger att något är omöjligt blir jag verkligen tänd på att försöka. 

Min förhoppning är att vi en vacker dag har en skola för alla som kännetecknas av en lärande gemenskap där alla känner trygghet, lust att lära, är medskapande, når sin fulla potential och bidrar till en hållbar värld. När elever får arbeta med verkliga meningsfulla uppdrag som engagerar och utvecklar deras kunskaper och förmågor att förstå komplexa hållbarhetsfrågor, istället för uppgifter som är förenklade och endast anpassade för skolans verksamhet sker något magiskt. Genom lärande för hållbar utveckling kan vi ge våra barn och unga en faktabaserad världsbild och möjlighet att utveckla handlingskompetens. Det är ingen omöjlighet om vi väljer att hjälpas åt. Tillsammans kan vi säkra världens framtid.

När vi har en faktabaserad världsbild kan vi inse att världen inte är så dålig som den verkar – och vi kan inse vad som behöver göras för att fortsätta förbättra den. – Hans Rosling