Tips på undervisningsmaterial om de globala målen

“Vi har bara en planet. Vi har ingen annanstans att ta vägen. Om vi använder vår kreativitet på rätt sätt behöver vi ingen annanstans. Om vi tar hand om vår planet och varandra finns allt vi behöver precis här” (Sir Ken Robinson).

Robinsons ord presenteras i Unicefs undervisningsmaterial om de globala målen. Det är tänkvärda ord som kan användas för att få igång elevernas tankar om hur vi kan leva hållbart nu och i framtiden. Genom att arbeta med materialet ges eleverna möjlighet att lära sig mer om de 17 globala målen för hållbar utveckling. Undervisningsmaterialet fokuserar särskilt på de mål som har en tydlig koppling till barn och ungdomars rättigheter. De kopplas således samman med barnkonventionen.

I materialet, som är riktat till högstadiet och mellanstadiet, finns förslag på samtalsövningar, frågor och uppdrag som relaterar till målen ur både ett svenskt och internationellt perspektiv. Jag har använt en del med gymnasieelever, men anpassat materialet efter dels våra styrdokument och dels elevernas erfarenheter. Speciellt har vi fastnat för övningarna som fokuserar på handlingskompetens, dvs. hur eleverna kan agera; att gå från ord till handling för att bidra till målen. Det är intressant att höra hur elevernas olika idéer kommer fram och berikar undervisningens innehåll. Exempelvis har eleverna samtalat och debatterat om hur vi kan leva hållbart nu och framåt utifrån flera olika perspektiv. Vad kan vi göra för att spara vatten? Hur kan vi undvika att överkonsumera? Hur kan vi bidra till att få ett tryggt klimat på skolan så att alla trivs? Hur kan vi bidra till en mer hållbar värld genom att slänga mindre mat? Hur kan vi på lokal nivå motverka miljöförstöring? Hur kan vi stoppa våldet och kränkningar som sker i skolan och på internet? Hur kan vi öka jämställdheten? osv.

I slutet av varje undervisningstillfälle använder vi oss av Exit Ticket, vilket också är ett förslag i Unicefs material. Deras förslag lyder så här; “Skriv ner tre saker du har lärt dig under denna lektion. Finns det något i lektionen som du skulle vilja lära dig mer om?”

Jag hoppas du också hittar något passande för din undervisning och elevernas lärande om hållbar utveckling, de 17 globala målen och om barnkonventionen. Gör som jag; plocka ut de bitar som passar och omforma materialet tillsammans med eleverna. De får då inte bara ett anpassat innehåll utan också  större inblick i vad som ska läras och varför.

Bildkälla: UNICEF

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte.