Mobilisera för hållbar utveckling

Vi lever i en tid där allt går i rasande fart. Frågan är om vi ger barn och unga tillräckligt med tid för att stanna upp och reflektera över hur det är att vara människa och hur det är att leva i en global tidsålder?

Det finns olika sätt för barn och unga att ge röst och vara med och förbättra världen. I ett värdeskapande och språkutvecklande projekt har elever från olika program på Söderslättsgymnasiet skapat dikter som kopplas samman med hållbar utveckling och Agenda 2030. Syftet är att stärka språklig kompetens, digital kompetens och handlingskompetens samtidigt som eleverna skapar något av värde för medmänniskor och omvärld. Att förbättra världen är något som sker i samspel med andra människor; vi behöver varandra för att komma framåt.

 The World Poetry Day 2018 inrättades av UNESCO för att inspirera och ge poesin en större roll i samhället

Världen behöver barn och unga som tror på sin egen förmåga, engagerar sig och påverkar viktiga samtidsfrågor nu och framåt. Världen behöver barn och ungas perspektiv och kreativa potential för att uppnå Agenda 2030. Världen behöver en skola som ger alla barn och unga goda förutsättningar att utbildas till världsmedborgare (demokrati och medborgarskap i en global tidsålder).

Fira Världspoesidagen 2018 genom att låta eleverna berätta hur de vill se världen 2030 

Fira Världspoesidagen tillsammans med oss och resten av världen genom att öppna dörren till poesins förtrollande värld. Låt eleverna bli inspirerade av mina elever som visat mod; att våga skriva och dela med sig trots ringa erfarenheter av att skriva poesi. Samtala om vilka mål som kopplas samman med elevernas dikter, skapa egna dikter och berika fler genom att dela poesin med omvärlden under World Poetry Day 2018; #varldspoesidagen2018 #worldpoetryday

Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Det finns alltid något man kan bidra med. Det farligaste är likgiltigheten (Jan Eliasson).

Tips!

Tips på fler möjligheter att nyttja digital teknik och internet för att lyssna och samtala om dikter tillsammans med eleverna i samband med World Poetry Day:

Bildkälla: www.globalamalen.se