Utbildningar

  • Processledarutbildning
  • Filosofie magisterexamen i specialpedagogik
  • Handledarutbildning språk-, läs- och skrivdidaktik (Kollegial lärande, Läslyftet, Skolverket)
  • Legitimerad lärare åk. 3-9 svenska, svenska som andraspråk, historia och religion
  • Legitimerad lärare gymnasiet åk. 1-3 i svenska, humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering och SFI
  • Bedömning och betyg (Skolverket och Karlstad universitet)
  • Specialpedagogik med interkulturell profil
  • Mindfulness i undervisningen
  • Ledarskap och gruppteori
  • Meriterad förstelärare

Mer information om mina utbildningar finns via LinkedIn