Utforska WWF på webben tillsammans med eleverna

Om alla levde som vi i Sverige skulle det behövas 4,2 planeter! Låt eleverna utforska WWF på webben och göra testet Klimatkalkylatorn. Genom att studera våra ekologiska fotavtryck ökar förståelsen för hur vi kan leva mer hållbart. Det går bland annat att lyssna på podcast, göra quiz och ladda ner tidningen”Ekologiska fotavtryck – Vår påverkan på planeten” som ger en god introduktion till ekologiska fotavtryck och hållbar utveckling.

Vidare finns det ett elevrum med utbildningsmaterial. Dessutom finns information om hur eleverna kan ansöka om att vara med i WWFs ungdomsråd och bli en ungdomens röst för hållbarhetsfrågorna!

Vad sägs om att skapa ett Real Case som går ut på att eleverna ska förbereda presentationer/workshops för andra elever som syftar till att öka medvetenheten kring hållbar utveckling och de globala målen. När eleverna får ägna sig åt verklighetsbaserade uppdrag ökar motivationen och engagemanget för skolarbetet. När det är “på riktigt” blir det lärorikt och viktigt; viktigt på riktigt!