Utmärkelser

Vinnare av Guldäpplet 2018

För att hon genom innovativa samarbetsprojekt tar in omvärlden i klassrummet och tillsammans med sina elever och kollegor ständigt utvecklar undervisningen där digital teknik används för att skapa en engagerande och motiverande undervisning som bidrar till fördjupade kunskaper.

Vinnare i Guldäpplet 2018

Nominerad och finalist i Guldäpplet 2018

Sveriges bästa lärare 2018

Med sin förmåga att skapa en trygg och inkluderande lärmiljö och samtidigt vara drivande i nya, kreativa projekt hjälper hon sina elever att nå sin fulla potential. I sin undervisning förenar hon värdeskapande lärande med verklig samhällsförankring när hon projektleder uppdrag med aktörer i näringslivet. Genom att sätta lärandet i ett större sammanhang lyckas hon skapa en glädje i att lära sig och utvecklas. Maria andas utveckling, innovation och mod, och är en förebild för både elever och lärare. För sitt gedigna engagemang och sin pedagogiska skicklighet är Maria värdig utmärkelsen Sveriges Bästa Lärare 2018.

Sveriges bästa lärare 2018 – Handelskammaren

Övriga utmärkelser

Nominerad till Webbstjärnans lärarpris 2018 – Ett pris där en lärare belönas som tillsammans med sina elever upptäcker och använder internet för att främja lärande och samarbete, och för att öka kunskap om och förståelse för internet i ett eller flera skolämnen (IIS).

Emerichfonden – Hederspris för läsutvecklingsprojekt med fokus på demokrati och mänskliga rättigheter