“Världskoll” – En resurs för lärare och elever

Världskoll drivs av Svenska FN-förbundet

Svenskar tror att läget i världen är mycket sämre än det faktiskt är. Med hjälp av Världskoll vill Svenska FN-förbundet nyansera svenskars bild av världen och lyfta fram all positiv utveckling som sker.

I lärarhandledningen Världskoll (från högstadiet och gymnasiet) finns övningar för att vidga och nyansera bilden av världen. Övningarna är framtagna utifrån läroplanerna för grundskolan och gymnasiet.

Förutom lärarhandledningen finns annat användbart material exempelvis att gissa utvecklingstrender inom global utveckling och att jämföra länder. Vidare finns ett arkiv med bilder, videoklipp och artiklar.

Hisspitchen har jag använt mig av flera gånger i undervisningen och kommer att göra det igen när mina elever ska berätta för varandra om sina olika prototyper inom Real Case Unga idéer för framtiden. En hisspitch är en mycket komprimerad presentation som ska kunna ges på ungefär samma tid det tar att genomföra en hissfärd. Den snäva tidsramen gör att presentationen blir mer avslappnad och rolig.

Bildkälla: Svenska FN-förbundet