Perspektiv på hållbar skolutveckling

Månad: september 2022

Sustainable Poetry på Bokmässan

Temalandet på årets bokmässa är Sydafrika och präglas av begreppet ubuntu. Det står för en humanistisk filosofi som bygger på strävan efter gemenskap, att se sig själv i sin nästa och att erkänna vårt ömsesidiga behov av varandra (utdrag ur Bokmässans katalog, 2022). Det går hand i hand med projektet Sustainable Poetry och läsårets tema Ömsesidighet. Vi människor behöver finnas för varandra, stötta varandra och samskapa framtiden på hållbar väg. Vi behöver också ha en hållbar relation till miljön och naturen. Vi är sammanlänkade för en bättre framtid! Ubuntu handlar inte bara om det som varit och det som är här och nu utan är också en strategi för framtiden (Sydafrika – Text av National Library of South Africa publicerad i Bokmässans katalog, 2022).

Kan poesi förändra världen?

I seminariet Poesi och lärande medverkar läraren och Sustainable Poetrys grundare MARIA GLAWE, Spoken word-poeten SIPHOKAZI JONAS, dramatikern och berättaren GCINA MHLOPHE och författaren LORATO TROK. De samtalar om hur utbildning och lärande kan revolutioneras genom poesi och spoken word. Om hur kreativitet och språkutvecklande arbetssätt ger eleverna en röst i samhället och i världen. Om hur språklig mångfald blir en resurs i undervisningen och i det omgivande samhället. Programledare är ALLE ERIKSSON som är förläggare. Mer information, tid och plats finns här: Poesi och lärande – Bokmässan.

Poesi över nationsgränserna

Ytterligare ett seminarium att lyssna till är Poesi över nationsgränserna. Läraren och grundaren till Sustainable Poetry MARIA GLAWE samtalar med EMELIE HAHN om hur man kan arbeta med internationella samarbeten med hållbarhet, demokrati och språklig mångfald i fokus. I samtal med MIA SMITH delar de bland annat med sig av eTwinningsamarbeten där elever från olika länder får mötas och genom poesi uttrycka sig om en ljusare framtid. Mer information, tid och plats finns här: Poesi över nationsgränserna – Bokmässan.

Lästips: I tidskriften KARAVAN (Nr 2 2022) finns ett intressant temauppslag som handlar om Sydafrika: Minnen, Drömmar och framtidsversioner. Om hur “Sydafrikas unga litterära avantgarde som förnyar poesin tar den in i nya rum”. Vilka är de egentligen? I artikeln berättas bland annat om Siphokazi Jonas, som medverkar i seminariet Poesi och lärande. Hon fick i uppdrag att skriva en dikt till ceremonin då sydafrikanske presidenten höll sitt årliga tal till nationen 2021. (I likhet med Amanda Gorman som fick i uppdrag att skriva en dikt till presidentinstallationen i USA 2021).

Varför går hållbarhetsarbetet trögt i skolan?

Vår största utmaning i det nya århundradet är att ta en idé som upplevs som abstrakt – hållbar utveckling – och göra det verkligt för alla världens människor (Kofi Annan, FN:s tidigare generalsekreterare).

Även om det finns ett starkt stöd för lärande för hållbar utveckling i skolans styrdokument verkar det vara slumpen som avgör vilka elever som erbjuds en sådan utbildning. Det visar en undersökning gjord av Naturskyddsföreningen Hållbar utveckling i skolan – Vi måste snabba på(2017). Undersökningen visar också att endast tre av tio kommuner har en strategi för hur utbildning och lärande för hållbar utveckling ska utvecklas och förbättras i skolan. Det rimmar dåligt med skollagens grundläggande mål – att alla barn och unga har rätt till en likvärdig utbildning av god kvalitet. Dessutom enligt mål 4 i Agenda 2030 ska vi senast 2030 säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla och enligt delmål 4.7 säkerställa att alla studerande får de kunskaper och kompetenser som behövs för att främja en hållbar utveckling. Vi måste således snabba på!

Trots dessa dystra resultat i Naturskyddsföreningens rapport framträder några strålar av hopp; dels skildras några olika aktörers initiativ för att främja utbildning och lärande för hållbar utveckling, dels presenteras ett antal kommuner som är på god väg i arbetet med att ge hållbarhetsfrågorna en naturlig plats i verksamheten. Det är hoppfullt! Kanske har bilden förändrats till det bättre? Undersökningen genomfördes 2017…

Naturskyddsföreningen presenterades också en rad olika förslag på åtgärder, bland annat att Skolverket gör en genomlysning av arbetet med lärande för hållbar utveckling i landets skolor och att Skolinspektionen granskar arbetet med LHU i landets skolor. Skolverket har exempelvis tagit fram stöd för lärarnas kollegiala lärande genom modulen Hållbar utveckling (Lärportalen – Skolverket) och erbjuder dessutom rektorer möjlighet att delta i fortbildning (vid olika lärosäten) för att utveckla förmågan att leda skolans arbete med hållbar utveckling (Leda lärande för hållbar utveckling – fortbildning för rektorer – Skolverket). Skolinspektionens pågående granskning berör huruvida skolor arbetar med lärande för hållbar utveckling på ett sätt som präglar utbildning i sin helhet. Enligt skolinspektionen saknas en samlad bild av hur utbildningen genomförs samt tecken på bristande styrning och stöd i det didaktiska och ämnesövergripande arbetet. (Det är 30 grundskolor runt om i landet som ingår i granskningen. Läs mer: Skolors arbete med lärande för hållbar utveckling – Skolinspektionen). Min förhoppning är att det ska komma något bra ur granskningen och att Skolverkets insatser leder till reell förändring och utveckling. Det borde år 2023 vara en självklarhet att alla barn och unga erbjuds en utbildning som genomsyras av lärande för hållbar utveckling.

Det här läsåret ska jag ta upp bloggandet igen och söka svar på vad det är som står i vägen för att hållbarhetsfrågorna ska ges en central och framskjuten plats i den svenska förskolan och skolan. (Tidigare år har jag haft fullt upp med att skriva artiklar om lärande för hållbar utveckling, driva hållbarhetsprojekt och skriva boken ”Innovativ design för lärande”) Jag ska också omvärldsbevaka området – söka nyskapande idéer och dela inspirationen med fler. Sist men inte minst delar jag gärna mig av hur jag själv arbetar med LHU på min skola och hur jag genom olika samskapande projekt samarbetar med kollegor på andra skolor lokalt, nationellt och internationellt. Är du intresserad av lärande för hållbar utveckling så följ med på äventyret. Besök också Facebook-gruppen Hållbar utveckling i förskolan, grundskolan och gymnasiet och dela dina tankar, erfarenheter, idéer och undervisningsexempel. Genom ett dynamiskt samskapande kan vi hjälpas åt att få fart på hållbarhetsarbetet i såväl förskolan som skolan.

.

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén