Att möta nya utmaningar med innovativ didaktisk design

För att möta de utmaningar som utbildningen står inför idag behövs innovativ didaktisk design med fokus på undervisning som genomsyras lärande för hållbar utveckling. I boken ”Innovativ design för lärande” (2021) skriver jag tillsammans med forskaren Staffan Selander om hur lärare kan undervisa utifrån ett genomtänkt didaktiskt och pedagogiskt perspektiv med eleverna som aktiva medskapare i en utbildning som genomsyras av lärande för hållbar utveckling. I boken förenas skolans dubbla uppdrag med syftet att ge elever en meningsfull, relevant och tidsenlig utbildning som rustar dem väl för att fungera som aktiva medborgare i ett digitaliserat samhälle, både här och nu och i framtiden.

”Innovativt didaktiskt arbete handlar om såväl att utveckla nya ramar för tänkandet om vad vi menar med lärande, kunskapsinnehåll och bedömning, som att utveckla nya rutiner vad gäller undervisningens uppläggning och hur bedömning av lärande ska utformas” (s. 12). I boken presenteras konkreta exempel på projekt i skolan där elever engagerar sig i olika hållbarhetsutmaningar, reflekterar över olika sätt att tänka och handla, samskapar och gör sina röster hörda för en hållbar framtid.

Ett designteoretiskt tänkande värnar om både tillgänglighet och medskapande och minimerar behovet av extra anpassningar och särskilda lösningar för enskilda elever. Genom att nyttja digital teknik utifrån en genomtänkt didaktisk och pedagogisk inramning skapas möjligheter för elever att hitta flera vägar mot det gemensamma målet och därmed utvecklas som designers av sitt eget lärande. Ett innovativt didaktiskt arbete handlar bland annat om att odla en skolkultur som uppmuntrar till att utmana sig själv, prova nya sätt att arbeta, våga göra misstag för att lära nytt och ta emot kritisk respons för att hitta nya vägar framåt. Genom bokens exempel vill vi bland annat visa att det är möjligt att engagera elever på olika sätt i samskapande hållbarhetsprojekt utan att tappa fokus på deras individuella behov.

Här finns mer information om boken och ett smakprov: Innovativ design för lärande Boken kan användas både i lärarutbildning och vidareutbildning.