Hållbar utveckling som utgångspunkt när vi samskapar framtidens utbildning

Det finns en växande insikt om betydelsen av att erbjuda barn och unga en utbildning som genomsyras av hållbar utveckling. Följande ORU Talks ”Alla ungdomar är inte Greta Thunberg – fans” är ett intressant samtal om hur hållbar utveckling bör vara utgångspunkten i samtidens och framtidens utbildning.

Hållbar utveckling är inget som ska ”läggas till” eller ”checkas av” – tvärtom – det ska vara själva utgångspunkten för all utbildning. Professor Johan Öhman berättar bland annat om en didaktisk modell bestående av tre aspekter: kunskap, handling och känslor som lärare kan utgå ifrån i undervisningen för att utveckla elevernas engagemang. Den didaktiska modellen har både en teoretisk och en empirisk grund. I samtalet berättar Linnea Urberg, doktorand i pedagogik, om sitt avhandlingsprojekt som handlar om motsättningar och motstånd inom hållbarhetsutbildningen. I samtalet berör de bland annat skillnader mellan hur skolor arbetar med hållbar utveckling – att det många gånger handlar om enskilda lärare som är engagerade istället för att det finns ett genomtänkt hela skolan- perspektiv. Vidare reder de ut frågor kring ungas inställning till hållbarhet och betonar lärarnas viktiga uppdrag att leda det här arbetet.

Johan Öhman pratar om hållbar utveckling som en kollektiv lärandeprocess som startar i skolan. ”Lyckas vi inte med det i skolan, då kommer vi inte att lyckas alls.”

Lyssna på samtalet här: ”Alla ungdomar är inte Greta Thunberg-fans” – ORU Talks Länk till artikeln A Didactic Model of Sustainability Commitment av Johan Öhman och Louise Sund.