Bild: Bo Helmersson

Vad roligt att du hittat till min sida! Välkommen och tack för att du visar intresse för barns och ungas rätt till en meningsfull och tillgänglig utbildning som genomsyras av lärande för hållbar utveckling.

Jag heter Maria Glawe och arbetar som speciallärare och förstelärare på Söderslättsgymnasiet i Trelleborg (tidigare FN-skola). Dessförinnan arbetade jag som lärare och processledare inom grundskolan. Jag är legitimerad grundskollärare i svenska, svenska som andraspråk, religion och historia samt legitimerad gymnasielärare i svenska. Jag har en fil. mag. i specialpedagogik, speciallärarutbildning inriktning språk-, läs- och skrivutveckling, processledarutbildning samt är meriterad förstelärare.

Hur tänker och arbetar en teorigrundad och innovativ designer?

2021 debuterade jag som författare med boken Innovativ design för lärande som jag skrivit tillsammans med forskaren Staffan Selander. Boken ger inspiration och idéer för att arbeta utifrån ett designorienterat perspektiv med lärande för hållbar utveckling som röd tråd i undervisningen. Boken ger konkreta exempel på hur lärare kan tänka och arbeta som en teorigrundad och innovativ designer – med skolans dubbla uppdrag – tillsammans med barn och unga som medskapare i såväl undervisningen som i sitt eget lärande. Samtidigt som de inkluderas i samskapande lärprocesser är det möjligt för var och en att lära och utvecklas utifrån individuella behov. Boken kan användas både i lärarutbildning och i vidareutbildning för lärare.

Jag är också medförfattare till ett kapitel i boken ”Att bli lärare” (3:e upplagan) tillsammans med forskaren Eva Insulander. Vårt kapitel ”Samskapande och inkluderande undervisning” finns med i del 4 och berör hur vi designar en skola för framtiden.

Jag är projektledare för olika hållbarhetsprojekt som kopplas till utbildningsidén Sustainable Stories samt ordförande i den ideella föreningen Sustainable Poetry som driver det globala projektet Sustainable Poetry – Barns och ungas röster för en hållbar framtid.

Jag skriver ofta artiklar, böcker, blogginlägg m.m. och delar gärna med mig i olika sammanhang för att berika och skynda på utvecklingsarbetet som kan ge alla barn och unga, oavsett bakgrund och förutsättningar, möjlighet att engageras i en tillgänglig och meningsfull utbildning som genomsyras av hållbar utveckling (Läs mål 4 och delmål 4.7 i Agenda 2030). Jag har startat Facebook-gruppen Hållbar utveckling i förskolan, grundskolan och gymnasiet , som är en mötesplats och ett samtalsforum för alla som är intresserade av utbildning och lärande för hållbar utveckling i förskolan, grundskolan och gymnasiet. Det är en plats där vi kan dela kunskaper och erfarenheter, utforska och utbyta nya idéer samt samskapa för att ge hållbarhetsfrågorna en central plats i förskolan och skolan. Dessutom kan vi hjälpas åt att sprida kunskap om de globala målen och stärka genomförandet av Agenda 2030.

I mitt uppdrag som processledare och förstelärare på Söderslättsgymnasiet har jag genom åren varit drivande i kollegialt lärande och skolutveckling, bland annat i Läslyftet, inom tillgänglig utbildning, designorienterat lärande, implementeringen av Google Education samt inom lärande för hållbar utveckling. Under ett antal år var mitt utvecklingsområde som förstelärare digital transformation. Jag har också under ett antal år varit ämnesansvarig på skolan. Under läsåret 2022/2023 har jag bland annat tilldelats uppdraget som processledare med fokus på inkluderande undervisning för särskilt begåvade elever. Ytterligare ett utvecklingsuppdrag är att bidra till att stärka skolans elevdemokratiarbete.

Tidigare har jag arbetat med hållbar utveckling och Agenda 2030 på kommunledningsförvaltningen i Trelleborgs kommun. Mitt uppdrag som projektledare för Trelleborgs medverkan i det nationella projektet Glokala Sverige handlade om att stärka kunskap och engagemang för Agenda 2030 bland politiker och tjänstepersoner i kommunen. Bland annat resulterade utvecklingsarbetet i genomförandet av Trelleborgs framtids- och innovationsdag. I utvecklingsarbetet satsas det särskilt på barns och ungas delaktighet och medskapande i den lokala demokratin och samhällsutvecklingen på hållbar väg.

Mer information om mina utbildningar och yrkeserfarenheter finns på Linkedin. I Omnämnd i media finns artiklar och reportage om mitt arbete och i Nomineringar & utmärkelser framgår motiveringar till de priser jag tilldelats för mitt ledarskap och undervisning.

Jag hoppas du hittar inspiration och nya idéer här för att utveckla ditt ledarskap – din undervisning – din förskola/skola – för en hållbar framtid – tillsammans med barn och unga, kollegor och omgivande samhällsaktörer. Varmt välkommen att kontakta mig.

Bästa hälsningar

Maria