Type your search keyword, and press enter

2018 – Ett händelserikt år!

previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Slider

Framtidens lärande & Skolforum 2018

Under Framtidens lärande på Skolforum i Stockholm presenterade jag mitt prisbelönta arbete tillsammans med Anna och Daniel (2:a pristagare Guldäpplet) och professor Staffan Selander (Didaktisk design). Framtidens lärande är en konferens om digitalisering i skolan och en mötesplats för att skapa en dialog mellan praktik och forskning.

Jag talade om medskapande pedagogik och designprocesser; om hur jag och eleverna som medskapare vänt upp och ner på traditionell specialundervisning i gymnasiet och vänt svårigheter till möjligheter så att alla ska få möjlighet att lyckas, oavsett behov och förutsättningar. Istället för anpassningar och särskilda insatser riktas fokus mot innovativa tillgängliga lärmiljöer som förenar elevernas livsvärldar och erfarenheter med ämnet svenska och svenska som andraspråk i verkliga projekt som knyter samman skolan med det omgivande samhället. Eleverna arbetar projektbaserat i team där de utvecklar kunskaper och kompetenser som behövs i ett föränderligt samhälle samtidigt som de skapar verkliga lösningar för hållbar utveckling. Eleverna når således sina mål samtidigt som de lär sig ta plats i samhället.

Elisabeth och Mattias berättar i filmen om detta meningsfulla arbetssätt som skapar motivation, engagemang och lust att lära. Ett lärande som helt enkelt får eleverna att längta till skolan.

Genom samarbetslärande bygger eleverna kunskap tillsammans i trygga lärmiljöer. Det innebär också att de antar spännande utmaningar för att nå längre i kunskapsutvecklingen och skapar genom kreativa lärprocesser något av värde för andra utanför skolan. Vårt arbetssätt kopplas samman med ett designorienterat perspektiv där hemligheten i vårt designspråk är tillgänglighet. Vi vill genom vårt sätt att arbeta visa att våra olikheter är en tillgång och gör oss framgångsrika. Vi har en lång tradition i skolan där skolproblem förläggs inuti eleven. Det vill vi förändra!

Alla Real Case (verkliga uppdrag) kopplas samman med lärande för hållbar utveckling, Agenda 2030 och digital kompetens. Det innebär att vi arbetar med komplexa frågor och inte förenklade skoluppgifter. I filmen framgår flera exempel på Real Case. Exempelvis fick eleverna ett uppdrag av hållbarhetsavdelningen i Trelleborgs kommun som gick ut på att skriva remissyttrande på kommunens klimatanpassningsplan. Det var en spännande utmaning för eleverna. Ett uppdraget som resulterade i ett remissyttrande med förslag som nu finns inskrivna i kommunens plan och ska realiseras i verkligheten. Bland annat ska eleverna planera, genomföra och följa upp ett eget förslag, vilket är en juniorkampanj där kommunens förskolebarn får lära sig mer om hållbarhet och i synnerhet det som rör klimatfrågan.

Ett annat exempel är elevernas deltagande i kommunens projekt Unga arkitekter i skolan där de fick möjlighet att lära sig mer om hållbar stadsutveckling och påverka den nya stadsdelen Sjöstaden 2025 som ska växa fram i Trelleborg. Det gjordes genom kreativt skapande som resulterade i Miljöpoesi. Dessa dikter blev väldigt uppskattade och fick åka på turné i Trelleborg. Först ställdes de ut i Kuststadens utställning för medborgarna i kommunen, därefter på stadens huvudbibliotek, på skolans mediatek och slutligen på Söderslättsgymnasiet så att ungdomar kan läsa och bli inspirerade till att själv skapa poesi för en hållbar framtid.

Ett tredje exempel är Framtidssagor från Trelleborg. Troligen världens första digitala sagosamling som berör hållbar utveckling och Agenda 2030 och som är skapad av barn och unga från förskolan till gymnasiet. Det rör sig om kreativt fiktivt skapande och barns och ungas röster för en hållbar framtid. Navigera till bloggen och ta del av ett framgångsrecept; både lärprocesser och spännande sagor går att fånga in.

Vidare talade jag om Global Quiz; en digital innovation som eleverna framställde och presenterade i samband med InnoCarnival 2018. Det är en spelapp där barn, unga och vuxna på ett lekfullt och roligt sätt ska utveckla sina kunskaper om hållbar utveckling och utmana varandra att lära mer. Eleverna fick delta i designprocesser; från idé till färdigt resultat där bland annat programmering knöts till undervisningen.

De vann dessutom 2:a pris för bästa arbetsprocess. En arbetsprocess som fokuserade på att utveckla 21st Century Learning Skills; betydelsefulla framtidskompetenser. Nu pågår samarbetet mellan elever från olika gymnasieprogram för att färdigställa prototypen. Det är ett kreativt samarbete över ämnesgränser och åldersgränser. Bland annat samverkar vi också med förskolan för att tidigt väcka nyfikenheten för naturvetenskap och teknik.

Slutligen bjöd jag in lyssnarna till medskapande; att testa årets Real Case i undervisningen. Projektet heter Poetry for A Sustainable Future och går ut på att hela världen samarbetar för att skapa och publicera poesi för en hållbar framtid i samband med World Poetry Day 2019. Det är ett inkluderande globalt projekt som lyfter barns och ungas röster, stärker deras medskapande roll i både undervisning och i det omgivande samhället samtidigt som vi bidrar till hållbar utveckling. Du som läser är också välkommen att bli medskapare tillsammans med dina elever. Ett av Agenda 2030 ledord är ”Leave No One Behind”.

Genom att nyttja digitaliseringen möjligheter utforskar vi tillsammans nya vägar till lärande. Kodordet är design. En ständigt pågående process där eleverna är aktiva medskapare och upplever nya lärandeupplevelser genom alla sinnen. Design är en förutsättning för att skapa en bra lärupplevelse.

Vi designar således undervisning som berör elevernas livsvärldar, som är tillgänglig utifrån individuella behov och förutsättningar och skapar en lärande gemenskap där alla kan och vill vara medskapande i både sin egen lärandeprocess och i vårt gemensamma skapande av verkliga lösningar för hållbar utveckling. Ett win-win koncept!

Foto: Daniel Nilsson

Vinnare av Guldäpplet 2018 – Vilken glädje!

Först nominerad, därefter finalist och slutligen vinnare av Guldäpplet. Det är helt fantastiskt.  Jag är så glad! Så lyder Guldäpplejuryns motivering:

För att hon genom innovativa samarbetsprojekt tar in omvärlden i klassrummet och tillsammans med sina elever och kollegor ständig utvecklar undervisningen där digital teknik används för att skapa en engagerande och motiverande undervisning som bidrar till fördjupade kunskaper. 

Läs mer i följande intervjuer:

Maria plockade Guldäpplet – Trelleborgs Allehanda

Och vinnaren är…Maria Glawe – Skolforum

Speciallärare vinner Guldäpplet 2018 – SPSM

Maria Glawe vinnare av Guldäpplet 2018 – Trelleborgs kommun

Specialläraren Maria Glawe vinner Guldäpplet 2018 – Lärarnas tidning

Trelleborgslärare vann Guldäpplet – Lokaltidningen i Trelleborg

Foto: Bo Helmersson