Jag är Maria Glawe och arbetar som förstelärare på Söderslättsgymnasiet i Trelleborgs kommun.

Tidigare har jag arbetat som grundskollärare (åk 6-9) och processledare i Malmö stad. Jag är legitimerad grundskollärare (åk 3-9) i svenska, svenska som andraspråk, religion och historia och legitimerad gymnasielärare i svenska och SFI. 2013 meriterades jag som förstelärare. Jag har speciallärarexamen inriktning språk-, läs- och skrivutveckling, en fil. mag. i specialpedagogik och utbildning i specialpedagogik med interkulturell profil och påbyggnadsutbildning inom specialpedagogik inriktning NPF. Jag är även utbildad processledare med inriktning skolutveckling.

Jag har bland annat skrivit boken ”Innovativ design för lärande” tillsammans med forskaren Staffan Selander.

Här är några av mina intresseområden: innovativ didaktisk design, digital utbildning, berättande och kreativt skapande, critical literacy och lärande för hållbar utveckling.

Jag skriver och delar med mig i följande kanaler:

Linkedin: Maria Glawe

Facebook: Sustainable Poetry

Facebook: Hållbar utveckling i förskolan grundskolan och gymnasiet

Tankar och åsikter på dessa sidor är personliga.