Samskapandet av framtidens skola

Foto: Bo Helmersson

”Ingen kan gå tillbaka och skapa en ny början, men alla kan skapa ett nytt slut.” – Mary Robson (poet)

Välkommen! Så roligt att du besöker min sida. Jag är Maria Glawe – en nyfiken och hängiven lärare och författare som älskar poesi, fotografi och japanska trädgårdar. Sedan barnsben är läraryrket mitt drömyrke. Här kan du följa min omvärldsbevakning och mina tankar kring innovativ pedagogik. Jag skriver och bidrar gärna till utvecklandet av en samskapande skolkultur som kännetecknas av att lärare vill ta ett gemensamt ansvar för undervisningspraktiken. I en professionell kultur initierar och driver lärare tillsammans förbättringar och utveckling av undervisningen.

Sustainable Stories – Barn och unga som aktiva medskapare

2005 började jag arbeta som lärare i grundskolan i Malmö. Jag undervisade elever i årskurs 6-9 i svenska, svenska som andraspråk och so-ämnen utifrån ett tematiskt språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Vi (jag och eleverna) var ”stammisar” i skolans lilla datorsal som i stort sätt alltid var tillgänglig för oss. Med eleverna som aktiva medskapare utforskades hur bloggen i undervisningen skulle kunna göra skillnad för elevernas motivation, språk-, läs- och skrivutveckling samt lärande för hållbar utveckling. Eleverna hade många tankar, åsikter och idéer gällande det lokala samhället där de växte upp och längtade efter att få sina röster hörda och möjligheten att bidra till förändring – i praktiken. Genom samskapande startade vi en nyhetstidning i bloggform, vilket ”plötsligt” gjorde det intressant, viktigt och roligt att engagera sig i undervisningen. Samtidigt som det var motivationshöjande fick vi också fart på språk-, läs- och skrivutvecklingen. Därtill stärktes elevernas digitala kompetens och nyfikenheten kring demokrati och komplexa samhällsfrågor. Det var där och då utbildningskonceptet Sustainable Stories föddes.

Under den här perioden utbildade jag mig också till processledare vid Karlstads universitet och arbetade parallellt som processledare med uppdraget att leda ett lärarteam på ett strukturerat och processinriktat sätt för att nå olika mål i det systematiska kvalitetsarbetet. Vi var fyra processledare som tillsammans med såväl skolledning som kollegor drev på undervisningsutvecklingen på skolan.

2010 inledde jag ett nytt pedagogiskt äventyr och den här gången i gymnasieskolan. Tillsammans med elever som aktiva medskapare på Söderslättsgymnasiet i Trelleborg vidareutvecklades utbildningskonceptet Sustainable Stories. Bland annat fick elever i språklig sårbarhet möjlighet att, på jämlika villkor, göra sina röster hörda, påverka samhällsutvecklingen och uppleva demokratisk delaktighet.

2019 tilldelades jag Region Skånes miljöstipendier för utbildningskonceptet Sustainable Stories, samma år blev jag vinnare av Guldäpplet och utsedd till årets FN-lärare. 2018 tilldelades jag utmärkelsen Sveriges bästa lärare. Mer information om utmärkelser och motiveringar finns här: Nomineringar och utmärkelser.

Parallellt med undervisningen har jag främjat och drivit på kollegialt lärande, bland annat inom Läslyftet, design för lärande, literacyutveckling och digital kompetens. 2013 blev jag meriterad förstelärare och ingår i skolans pedagogiska utvecklingsteam med fokus på det systematiska kvalitetsarbetet. Jag är också ämnesansvarig i svenska på Söderslättsgymnasiet.

Genom åren har jag arbetat engagerat för att stärka lärande för hållbar utveckling i förskolan och skolan. Jag har bland annat grundat och varit projektledare för olika hållbarhetsprojekt som knyter ihop skolan med det omgivande samhället kring hållbar utveckling. Ett sådant exempel är det globala projektet Sustainable Poetry. Jämsides med mitt läraruppdrag har jag arbetat som projektledare för Trelleborgs kommuns medverkan i det nationella projektet Glokala Sverige.

Innovativ design för lärande

2021 släpptes min första bok ”Innovativ design för lärande” som jag skrivit tillsammans med professor emeritus Staffan Selander. Boken berör innovativ pedagogik och kan användas både i lärarutbildning och i vidareutbildning för lärare. Just nu är jag aktuell med ett kapitel i tredje upplagan av boken ”Att bli lärare” av Eva Insluander och Staffan Selander (red.) Jag och forskaren Eva Insulander skriver om samskapande och inkluderande undervisning som kopplas samman med lärande för hållbar utveckling.

Mitt huvudsakliga intresseområde är innovativ pedagogik och ett designorienterat perspektiv på lärande med fokus på tillgänglig utbildning och lärande för hållbar utveckling. Att skapa en skola för samtiden och framtiden handlar om att ge hållbarhetsfrågorna en naturlig plats i undervisningen och stärka barns och ungas aktiva medskapande i sin egen utbildning och i samskapandet av en hållbar framtid. Senast 2030 ska vi enligt mål 4 och delmål 4.7 i Agenda 2030 ”säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla” samt ”säkerställa att alla studerande får de kunskaper och färdigheter som behövs för att främja en hållbar utveckling.” 

Har du frågor och funderingar? Kontakta gärna mig.

Bästa hälsningar

Maria GlaweLinkedin