Maria Glawe (2014) Lärarprofessionalism kring läsfrämjande insatser växer fram i relationer : aktionsforskning i gymnasieskolan. Fil. mag. uppsats. Högskolan i Kristianstad.