Innovativ design för lärande av Maria Glawe & Staffan Selander.

Samskapande och inkluderande undervisning av Maria Glawe & Eva Insulander. Kapitlet finns med i boken ”Att bli lärare” (3: uppl.) del 4; På väg mot framtiden

Sustainable Poetry: Barns och ungas röster för en hållbar framtid av Maria Glawe i Röster från praktiken Skolverkets lärportal – modul Hållbar utveckling – grundskola åk 1-6 – del 7: Estetiska uttrycksformer, kreativitet och nya berättelser.

EPIC – Innovation i krisens spår av Maria Glawe (Se Vinnova (2020) Omställning av samhälle, verksamheter och produktion i spåren av coronaepidemin.).

Trelleborgs kommun – en del av Glokala Sverige av Maria Glawe – Trelleborgs medverkan i det nationella samverkansprojektet Glokala Sverige.

Lärarprofessionalism kring läsfrämjande insatser växer fram i relationer: aktionsforskning i gymnasieskolan av Maria Glawe – speciallärarens- och förstelärarens roll som kvalificerad samtalspartner i samband med undervisningsutveckling inom området läsfrämjande insatser.