Jag är medförfattare till ett kapitel i boken ”Att bli lärare” (3:e upplagan) tillsammans med forskaren Eva Insulander. Vårt kapitel ”Samskapande och inkluderande undervisning” finns med i del 4 På väg mot framtiden (hur organiserar vi en skola för framtiden?) 

Jag bidrar med ett exempel i ”Röster från praktiken” som finns i Skolverkets modul Hållbar utveckling – grundskola åk 1-6 – del 7: Estetiska uttrycksformer, kreativitet och nya berättelser.

Min fil. mag. uppsats i specialpedagogik ”Lärarprofessionalism kring läsfrämjande insatser växer fram i relationer: aktionsforskning i gymnasieskolan” handlar om speciallärarens- och förstelärarens roll som kvalificerad samtalspartner i samband med undervisningsutveckling inom läsfrämjande insatser. Studien har en kvalitativ ansats och studiens design ligger inom ramen för aktionsforskning.