2023

Nominerad till Omfamningen – Årets trygghetsskapare – Offentliga affärer

Motivering: Maria är läraren som ger trygghet till sina elever på ett sätt som gör att de utvecklas och presterar på ett fantastiskt sätt. I klassrummet formar hon framtidens samhällsmedborgare – nyfikna, intresserade och utbildade. Maria ger aldrig upp och ser alla elever. Med kursmålen i fokus skapar hon en trygg och säker arbetsmiljö där eleverna vill lära sig mer och engagerar sig.

2021

Nominerad till eDiamond Award 2021 – Sveriges mest samhällsnyttiga e-tjänst – Offentliga Affärer

Motivering: Genom att nyttja digitaliseringens möjligheter och samskapande lärande har barn och unga i förskolor och skolor fått möjlighet att lära sig mer om Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Dessutom har elever genom poesin fått möjlighet att ge röst kring hur de vill se samtid och framtid på hållbar väg. Projektet kopplar samman samtliga läroplaner, Agenda 2030 och Barnkonventionen.

2019

Årets FN-lärare 2019 – FN-Förbundet

Motivering: Genom ett stort engagemang och ett genomgående arbete med Agenda 2030 och de globala målen i sin undervisning inspirerar och uppmuntrar Årets FN-lärare både sina kollegor och elever på ett mycket kreativt sätt. Hon visar hur man med nyskapande och alternativa metoder såsom miljöpoesi kan finna spännande vägar till kunskap och intressera elever för globala frågor, även utanför skolan och lokalt i samhället. Därför tilldelas priset Årets FN-lärare 2019 Maria Glawe som gör globala målen till en naturlig del av elevernas vardag.

Region Skånes Miljöstipendier 2019 – Region Skåne

Motivering: Region Skånes miljöstipendium 2019 har tilldelats Maria Glawe för hennes arbete med Sustainable Stories. Ett koncept som tar sin utgångspunkt i hållbarhet och Agenda 2030 där berättelsen är det pedagogiska verktyget och samskapande står i fokus. Sustainable Stories ger unga framtidshopp och stärkt handlingskompetens samtidigt som det främjar hållbar utveckling och visionen om det öppna Skåne.

Årets yrkesperson i Trelleborg 2019 – Rotary i Trelleborg

Motivering: Maria Glawe är en mycket driven lärare som i alla lägen sätter eleven och elevens lärande i centrum. Utveckling, kunskap och ett etiskt förhållningssätt genomsyrar Marias gärning som lärare, kollega och människa.

Skånsk vardagshjälte 2019 – Kommunstyrelsen, Trelleborgs kommun

2018

Guldäpplet 2018 – DIU

Motivering: ”För att hon genom innovativa samarbetsprojekt tar in omvärlden i klassrummet och tillsammans med sina elever och kollegor ständigt utvecklar undervisningen där digital teknik används för att skapa en engagerande och motiverande undervisning som bidrar till fördjupade kunskaper.”

Sveriges bästa lärare 2018 – Sydsvenska Handelskammaren

Motivering: Med sin förmåga att skapa en trygg och inkluderande lärmiljö och samtidigt vara drivande i nya, kreativa projekt hjälper hon sina elever att nå sin fulla potential. I sin undervisning förenar hon värdeskapande lärande med verklig samhällsförankring när hon projektleder uppdrag med aktörer i näringslivet. Genom att sätta lärandet i ett större sammanhang lyckas hon skapa en glädje i att lära sig och utvecklas. Maria andas utveckling, innovation och mod, och är en förebild för både elever och lärare. För sitt gedigna engagemang och sin pedagogiska skicklighet är Maria värdig utmärkelsen Sveriges Bästa Lärare 2018.

Utmärkelser för samskapande hållbarhetsprojekt

Läsguldet 2019 – MTM

Motivering: ”Med FN:s hållbarhetsmål i centrum har Sustainable Poetry med stort engagemang format en samskapande kreativ arena utan begränsningar. Där kombineras kunskapsinhämtning med språkliga och estetiska uttryck, och alla bidrar med sina upplevelser.”

”The European Label” Europeisk kvalitetsutmärkelse för språkundervisning 2019 – Skolverket och EU-kommissionen för utbildning, kultur och ungdomsfrågor

Motivering: Europeisk kvalitetsutmärkelse för språkundervisning 2019 har tilldelats Söderslättsgymnasiet i Trelleborg för sitt projekt Sustainable Poetry. De har med stort engagemang skapat en samskapande kreativ arena, utan begränsningar och gjort det möjligt för eleverna att kombinera kunskapsinhämtning ned språkliga och estetiska uttryck. Eleverna har skrivit dikter på olika språk och bidragit med sina upplevelser för att få sin röst hörd och kunna påverka framtiden. Poesin och hållbarhetsfrågorna har fått en naturlig plats i undervisningen men även utanför skolans värld.

Nominerade till kommunstyrelsens hållbarhetsutmärkelse Tångräkan 2019 – Trelleborgs kommun

Motivering: Projektet föddes på Söderslättsgymnasiet och är ett samarbete mellan lärare och pedagoger från förskolan till gymnasiet och lokala samhällsaktörer. I projektet används poesi som verktyg och låter barn och unga skriva poesi med utgångspunkt i FN:s 17 globala hållbarhetsmål. Genom poesin gör de sedan unga människors röster hörda både digitalt och ute i samhället. Det har vuxit till ett stort globalt samskapande för att stärka lärande för hållbar utveckling och ge alla en röst och medskapande i demokratin.

2016

Skolornas fredspris 2016 – Hedersomnämnande för värdegrundsarbete – Emerichfonden